Allmänt masterprogram i psykologi, 120 hp

Om programmet

Utbildningen består av 90 högskolepoäng metod- och ämneskurser och 30 högskolepoäng självständigt uppsatsarbete. Syftet med utbildningen är att ge fördjupning och breddning av teorier och metoder inom något forskningsområde inom psykologin samt att ge träning i att självständigt arbeta med psykologiska frågeställningar av både teoretisk och tillämpad karaktär.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen