Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i redovisning och ekonomistyrning

Masterprogrammet tar upp redovisnings- och kontrollfrågor både från ett praktiskt men också ett tvärvetenskapligt perspektiv för att ge insikter i såväl praxis som teorier som ligger till grund för redovisning och ekonomistyrning.

Utbildningen ges i nära samarbete med forskare inom redovisning och förbereder inte bara studenter för ledande befattningar som revisorer, controlers eller projektledare, utan också för akademisk forskning inom redovisningsområdet.

Redovisning och ekonomistyrning är centrala områden i förvaltningen, styrningen och finansieringen av moderna organisationer. Globaliseringen av finansmarknaderna och nyutvecklingen inom reglering och styrning av organisationer har bidragit till en ökad efterfrågan på expertis inom redovisning. Detta gäller både inom praktik och forskning.

Baserat på denna empiriska iakttagelse syftar programmet till att kritiskt granska och analysera både finansiella redovisningsstandarder och kontrollpraxis.

Om du är intresserad av redovisning kommer du att älska det här programmet! Det är roligt och intellektuellt utmanande.

Masterprogrammet i redovisning och ekonomistyrning ges på engelska. Läs mer om utbildningen på den engelska webbsidan.