Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Statistik I

I kursen får du en introduktion till hur statistik används för att dra slutsatser från data, i undersökningar och utredningar, och hur sannolikhetsmodeller används. Du börjar lära dig statistisk programvara. Du lär dig grunden för att beskriva och analysera samband mellan variabler och hur man planerar och genomför olika sorts statistiska undersökningar.

Under den första terminen i statistik får du lära dig Statistikens grunder, Regressionsanalys och undersökningsmetodik.

Förstå statistikens roll i samhället

Genom Statistik I får du en inblick i statistikens vetenskapliga roll och påverkan på samhället. Inom statistikämnet studeras metoder för att genomföra empiriska undersökningar och för att dra slutsatser från observationer. Statistik har tillämpningar inom i stort sett alla vetenskaper såsom naturvetenskap, medicin, ekonomi, beteendevetenskap osv. Genom kursen introduceras du till statistikens tankevärld och statistikens idémässiga bakgrund. Du får lära dig hur statistik används inom empiriska undersökningar, speciellt beskrivande statistik och statistisk slutledning. Du får lära dig praktisk tillämpning av statistiken och hur olika typer av statistiska undersökningar görs för politiker, myndigheter, allmänheten. I Statistik I lär du dig grunderna för att förstå och utvärdera undersökningars kvalitet. Kursen ger också en introduktion till statistisk programvara.

Hur är det att läsa Statistik I?

Vill du veta mer om hur det är att studera vid Statistiska institutionen, och få tips om att studera statistik? Se vad Emma, som har läst kursen, berättar, och fråga henne