Statistik I, 30 hp

I kursen diskuteras statistikens idémässiga bakgrund, statistikens vetenskapliga roll och dess tillämpning inom empiriska undersökningar. Kursen behandlar grundläggande statistiska metoder, sannolikhetsmodeller, modeller för analys av samband mellan variabler (regressionsanalys), variablers utveckling över tiden (tidsserieanalys). Kursen ger grundläggande kunskaper om genomförande av statistiska urvalsundersökningar.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen