Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Statistikens grunder

I denna kurs får du en introduktion till hur statistik används för att dra slutsatser från data, i statistiska undersökningar och utredningar och hur sannolikhetsmodeller kan användas. Du får också börja lära dig att använda statistisk programvara.

Inom ämnet statistik studeras metoder för att genomföra empiriska undersökningar och för att dra slutsatser från observationer. Statistik har tillämpningar inom i stort sett alla vetenskaper såsom naturvetenskap, medicin, ekonomi, beteendevetenskap osv. Genom kursen introduceras du till statistikens tankevärld och statistikens idémässiga bakgrund. Du får lära dig hur statistik används inom empiriska undersökningar, speciellt beskrivande statistik och statistisk slutledning.

I kursen lär du dig om hur sannolikhetsmodeller används. Oavsett om man är ”konsument” av statistiska utredningar och undersökningar av olika slag eller om man deltar i planering, genomförande och analys av undersökningar måste man ha grundläggande kunskaper om alla moment i en undersökning för att kunna förstå och utvärdera undersökningars kvalitet.

Kursen ger också en introduktion till statistisk programvara. Statistikens grunder ingår i Statistik I, och då läser du kursen under första halvan av terminen. Men du kan även läsa Statistikens grunder som fristående kurs.