Regressionsanalys och undersökningsmetodik, 15 hp

Om kursen

Kursen behandlar modeller för analys av samband mellan variabler (regressionsanalys), samt analys av variablers utveckling över tiden (tidsserieanalys). Den ger också grundläggande kunskaper om planering och genomförande av statistiska urvalsundersökningar, urvalsmetoder och undersökningsmetodik.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen