Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Regressionsanalys och undersökningsmetodik

Regressionsanalys är en statistisk teknik som kan användas för att beskriva och analysera samband mellan variabler. Undersökningsmetodik ger kunskaper om hur man planerar och genomför olika slag av statistiska undersökningar.

I denna kurs lär du dig regressionsanalys, en statistisk teknik som kan användas för att beskriva och analysera samband mellan variabler. Du lär dig även tidsserieanalys, som baseras på data som har insamlats i kronologisk följd. Under kursen introduceras tidsseriemodeller. Praktisk tillämpning är en viktig del av kursen och tillämpning av regressionsanalys i samband med statistiska undersökningar diskuteras och exemplifieras.

Undersökningsmetodik ger kunskaper om hur man planerar och genomför olika slag av statistiska undersökningar. Politiker, myndigheter, allmänheten vill veta egenskaper, attityder och åsikter hos grupper av individer och företag i samhället. I många fall görs detta genom att man drar ett urval från en avgränsad population för att sedan med hjälp av statistisk teori försöka dra slutsatser från detta urval till vad som kan gälla i populationen. Detta kräver dock vissa förutsättningar för att man också ska kunna mäta osäkerheten i dessa slutsatser. Att välja en lämplig urvalsmetod är avgörande för storleken på denna felkälla. Man vara medveten om och planera för hur övriga fel i undersökningen såsom bortfallsfel och mätfel, kan undvikas och minimeras. Det är därför mycket viktigt hur data samlas in t ex via en postenkät eller en telefonintervju och hur frågorna i ett frågeformulär konstrueras. Samtidigt måste man försöka utnyttja all den information som redan finns, såsom information från olika källor och register, och även kunna kritiskt värdera denna information i den aktuella undersökningen.
Kursens innehåll ger kunskaper som är av stor nytta vid studier och tillämpningar av statistiska metoder inom flera områden.

 • Kursupplägg

  Kursen kan sökas antingen på heltid, dagtid, eller på deltid, kvällstid.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och övningar.

  Kursinformation

  Övrig information för registrerade studenter finns på Athena.

  Examination

  Information till tudenter som har läst Regressionsanalys och undersökningsmetodik (50% kväll)  VT22 eller tidigare

  Tentamen HT22

  * Omtentamen sker i samband med dagkursens tillfällen
  * Anmälan sker som vanligt i Ladok

  Inlämningsuppgift HT22

  * Kontakta studentexpeditionen senast vid kursstart
  * Du har möjlighet att skriva individuellt eller i grupp
  * Redovisning sker på plats

  Önskar du att bli omregistrerad på dagkursen eller bli tillagd på Athena - kontakta studentexpeditionen.

  Kunskapskontrollen sker genom skriftliga prov och skriftliga redovisningar av gruppuppgifter.

  Examinator

  Lärare vårterminen 2022, dag

  Kursansvarig

  Michael Carlson

  Du hittar lärarens mottagningstider i länken ovan. Det går bra att mejla läraren och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.

  Föreläsare

  Mattias Villani

  Övningslärare

  Maria Anna Di Lucca
  Tatiana Danielsson
  Jon Lachmann

  Du hittar lärarens mottagningstider i länken ovan. Det går bra att mejla läraren och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.

  Här nedan presenteras Regressionsanalys och undersökningsmetodik, kvällstid, som går på halvfart under kvällar. Kursen är juridiskt sett densamma som Regressionsanalys och undersökningsmetodik dagtid, men då kurserna har olika lärare kan själva innehållet vara lite olika.

  OBS! Vårterminen 2022 kommer kvällskursen att genomföras on-line, dvs. digitalt på distans.

  Lärare vårterminen 2022, kväll

  Kursansvarig

  Raul Cano

  Du hittar lärarens mottagningstider i länken ovan. Det går bra att mejla läraren och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter