Statistik II, 30 hp

Om kursen

Kursen ger utökade kunskaper i sannolikhetsteori och statistisk inferens, samt grundläggande kunskaper i ekonometri.

Bl a ingår stokastiska variabler, diskreta och kontinuerliga fördelningar, stora talens lag, centrala gränsvärdessatsen, hypotesprövning, likelihoodkvottest, bayesiansk inferens, enkel- och multipel regression, analys av tidsseriedata, exponentiell utjämning, ARIMA-, ARCH-, GARCH och VAR-modeller.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen