Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Statistik II

Läs Statistik II för att bli mer eftertraktad på arbetsmarknaden. Fördjupa dina kunskaper i statistiska metoder som tillämpas inom en mängd olika ämnesområden, som nationalekonomi, företagsekonomi, psykologi, sociologi, biologi, kriminologi och många fler. Statistik II utökar dina kunskaper i sannolikhetsteori, inferensteori, tidserie- och regressionsanalys.

Nytta för både arbete och studier

Skaffa en grundläggande förståelse för statistiska modeller och bakomliggande teorier, som du har användning av både i arbetslivet och i dina studier. Inom Statistik II lär du dig att dra korrekta slutsatser från statistisk dataanalys. Speciell tonvikt läggs på teoriernas tillämpningar på samhällsvetenskapliga problem, bland annat inom ekonomi och ekonometri.

Hur är det att läsa Statistik II?

Vill du veta mer om hur det är att studera vid Statistiska institutionen, och få tips om Statistik II? Se vad Magnus, som har läst kursen, berättar!