Statistik II, 30 hp

Kursen ger utökade kunskaper i sannolikhetsteori och statistisk inferens, samt grundläggande kunskaper i ekonometri.

Bl a ingår stokastiska variabler, diskreta och kontinuerliga fördelningar, stora talens lag, centrala gränsvärdessatsen, hypotesprövning, likelihoodkvottest, bayesiansk inferens, enkel- och multipel regression, analys av tidsseriedata, exponentiell utjämning, ARIMA-, ARCH-, GARCH och VAR-modeller.

Inom kort kommer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen