Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Statistisk teori med tillämpningar

Det här är kursen för dig som vill fördjupa dig inom statistiken, med sannolikhetsteori och statistisk inferensteori. Du får både gå på djupet med den statistiska teorin och studera exempel på tillämpningar.

Grundläggande förståelse för bakomliggande teorier och statistiska modeller är nödvändig för att du ska kunna analysera av data, oavsett tillämpningsområde. Med en sådan förståelse kan du avgöra en modells hållbarhet och dra korrekta slutsatser kan från den statistiska dataanalysen. Statistisk teori med tillämpningar ingår i Statistik II, och då läser du kursen under första halvan av terminen. Men Statistisk teori med tillämpningar kan även läsas som fristående kurs.

Kursen behandlar och lär ut en del matematik:

 • Grundläggande räkneregler
 • Algebraiska beräkningar
 • Potenser
 • Summa- och produkttecknet
 • Funktioner (av en och två variabler)
 • Absolutbelopp
 • Exponential- och naturliga logaritmfunktioner
 • Derivator
 • Maximering/minimering
 • Partiella derivator
 • Integraler
 • Dubbelintegraler

Om du känner att du vill förbereda dig tidigare inför kursen, är ett tips att läsa sommarmatte!

 • Kursupplägg

  Kursen läses på heltid, dagtid.

  Kursen ingår i Statistik II men kan även läsas som en fristående kurs.

  Undervisning

  Vårterminen 2022 kommer kursen att genomföras som hybridundervisning. Med hybrid menas att undervisningen genomförs på campus med begränsat antal deltagare och on-line simultant.

  Undervisningen består av föreläsningar och övningar. Examination i form av skriftliga individuellasalstentamina samt skriftliga redovisningar av grupparbeten ingår som obligatoriska inslag på kursen.

  Kursinformation

  Övrig information för registrerade studenter finns på Athena.

  Examination

  Kunskapskontrollen skergenom skriftliga prov.

  Examinator

  Lärare vårterminen 2022

  Kursansvarig

  Hans Nyquist

  Övningslärare

  Maria Anna Di Lucca
  Tatiana Danielsson

  Du hittar lärarnas mottagningstider i länkarna ovan. Det går bra att mejla och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Om du har frågor kring kursen, kontakta kursansvarig lärare:

  Lärare vårterminen 2022

  Kursansvarig

  Hans Nyquist

  Övningslärare

  Maria Anna Di Lucca
  Tatiana Danielsson

  Du hittar lärarnas mottagningstider i länkarna ovan. Det går bra att mejla och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.

  Om du har frågor kring att studera vid Statistiska institutionen, Stockholms universitet, kontakta vår studie- och karriärvägledare.