Statistisk teori med tillämpningar, 15 hp

Om kursen

Kursen ger fördjupade kunskaper i sannolikhetsteori och statistisk inferensteori. Kursen fokuserar både på teoretiska aspekter och tillämpningsexempel. Grundläggande förståelse för bakomliggande teorier och statistiska modeller är nödvändig vid analys av data, oavsett tillämpningsområde. Med en sådan förståelse kan en modells hållbarhet avgöras och korrekta slutsatser kan dras från den statistiska dataanalysen.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen