Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Statistisk teori med tillämpningar

Det här är kursen för dig som vill fördjupa dig inom statistiken, med sannolikhetsteori och statistisk inferensteori. Du får både gå på djupet med den statistiska teorin och studera exempel på tillämpningar.

Grundläggande förståelse för bakomliggande teorier och statistiska modeller är nödvändig för att du ska kunna analysera av data, oavsett tillämpningsområde. Med en sådan förståelse kan du avgöra en modells hållbarhet och dra korrekta slutsatser kan från den statistiska dataanalysen. Statistisk teori med tillämpningar ingår i Statistik II, och då läser du kursen under första halvan av terminen. Men Statistisk teori med tillämpningar kan även läsas som fristående kurs.

Kursen behandlar och lär ut en del matematik:

 • Grundläggande räkneregler
 • Algebraiska beräkningar
 • Potenser
 • Summa- och produkttecknet
 • Funktioner (av en och två variabler)
 • Absolutbelopp
 • Exponential- och naturliga logaritmfunktioner
 • Derivator
 • Maximering/minimering
 • Partiella derivator
 • Integraler
 • Dubbelintegraler