Statistisk teori med tillämpningar, 15 hp

Kursen ger fördjupade kunskaper i sannolikhetsteori och statistisk inferensteori. Kursen fokuserar både på teoretiska aspekter och tillämpningsexempel. Grundläggande förståelse för bakomliggande teorier och statistiska modeller är nödvändig vid analys av data, oavsett tillämpningsområde. Med en sådan förståelse kan en modells hållbarhet avgöras och korrekta slutsatser kan dras från den statistiska dataanalysen.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen