Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Ekonometri

 • 15 hp

I kursen Ekonometri får du tillämpa de teorier som du har lärt dig i kurserna Statistik I och Statistisk teori med tillämpningar. Du fördjupar dina kunskaper i regressions- och tidsserieanalys, utifrån ekonomiska data. Du får även med dig kunskaper om att ställa prognoser, vilket behövs inom beslutsfattande och samhällsplanering.

Som statistiker är det viktigt att kunna förstå och analysera tidsseriedata. I kursen Ekonometri lär du dig att estimera vanligen förekommande ekonometriska modeller och bedöma vilken modell som passar för vilken typ av data. Grundläggande kunskaper i ekonometri är även viktiga som verktyg för att modellera tidsserier för finansiella data.

Kursen behandlar flera metoder som är användbara såväl i arbetslivet som för dig som ska skriva uppsats, såsom enkel- och multipel regression, modeller för dikotoma beroendevariabler, analys av tidsseriedata, prognoser, dynamiska modeller, samt exponentiell utjämning.

 • Kursupplägg

  Kursen läses på heltid, dagtid.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och övningar.

  Kursinformation

  Övrig information för registrerade studenter finns på Athena.

  Examination

  Kunskapskontrollen skergenom skriftliga prov och skriftliga redovisningar av gruppuppgifter.

  Examinator

  Lärare vårterminen 2020

  Kursansvarig

  Jörgen Säve-Söderbergh

  Du hittar Jörgens mottagningstider i länken ovan. Det går bra att mejla Jörgen och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.

 • Kontakt

  Om du har frågor kring kursen, kontakta kursansvarig lärare:

  Lärare vårterminen 2020

  Kursansvarig

  Jörgen Säve-Söderbergh

  Du hittar Jörgens mottagningstider i länken ovan. Det går bra att mejla Jörgen och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.

  Om du har frågor kring att studera vid Statistiska institutionen, Stockholms universitet, kontakta vår studie- och karriärvägledare: Jenny Rosen.