Ekonometri, 15 hp

The course provides basic knowledge in econometrics. The students should be able to estimate common econometric models. The course treats simple and multiple regression, multiple equation models and models for dichotomous dependent variables, analysis of time series data, prognosis, dynamic models, exponential smoothing, ARIMA-, ARCH-, GARCH and VAR-models.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen