Statistik III, 30 hp

Kursen ger fördjupade kunskaper för tillämpningar av statistiska metoder och för vetenskaplig verksamhet. Kursen innehåller ett självständigt statistiskt arbete. Du lär dig att tackla praktiska problem som dyker upp när man vill tillämpa sina kunskaper på ett nytt område. I kursen ingår att kritiskt granska ett statistiskt arbete, att söka vetenskaplig litteratur och referenser och att skriva en vetenskaplig uppsats.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen