Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Analys av överlevnadsdata med demografisk tillämpning

  • 7,5 hp

Kursen ger en översikt av metoder som används i statistisk analys av händelsedata (t ex giftermål, dödsfall, byte av arbetskraftsstatus, återfall i sjukdom, brott).

Överlevnadsmodeller diskuteras och tillämpas på verkligt datamaterial främst inom demografi/sociologi men också inom andra ämnen såsom nationalekonomi, företagsekonomi, kriminologi, medicin och folkhälsovetenskap. Dessutom ger kursen en introduktion till lämpliga statistiska programpaket för empirisk analys av händelsedata.