Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Analys av överlevnadsdata med demografisk tillämpning

Kursen ger en översikt av metoder som används i statistisk analys av händelsedata (t ex giftermål, dödsfall, byte av arbetskraftsstatus, återfall i sjukdom, brott).

Överlevnadsmodeller diskuteras och tillämpas på verkligt datamaterial främst inom demografi/sociologi men också inom andra ämnen såsom nationalekonomi, företagsekonomi, kriminologi, medicin och folkhälsovetenskap. Dessutom ger kursen en introduktion till lämpliga statistiska programpaket för empirisk analys av händelsedata.

 • Kursupplägg

  Kursen läses på heltid, dagtid.

  Kursen ingår i Statistik III men kan även läsas som en fristående kurs.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och övningar.

  Kursinformation

  Övrig information för registrerade studenter finns på Athena.

  Examination

  Kunskapskontrollen sker genom skriftligt prov.

  Examinator

  Lärare på kursen vårterminen 2023

  Kursansvarig

  Gebrenegus Ghilagaber

  Du hittar Gebrenegus mottagningstider i länken ovan. Det går bra att mejla Gebrenegus och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.

  Vad forskar din lärare om?

  Läs om Gebrenegus forskning om selektionsfel.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Om du har frågor kring kursen, kontakta kursansvarig lärare:

  Lärare på kursen vårterminen 2023

  Kursansvarig

  Gebrenegus Ghilagaber

  Du hittar Gebrenegus mottagningstider i länken ovan. Det går bra att mejla Gebrenegus och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.

  Om du har frågor kring att studera vid Statistiska institutionen, Stockholms universitet, kontakta vår studie- och karriärvägledare.