Go to this page on our english site

Analys av överlevnadsdata med demografisk tillämpning

  • 7,5 hp

Kursen ger en översikt av metoder som används i statistisk analys av händelsedata (t ex giftermål, dödsfall, byte av arbetskraftsstatus, återfall i sjukdom, brott).

Överlevnadsmodeller diskuteras och tillämpas på verkligt datamaterial främst inom demografi/sociologi men också inom andra ämnen såsom nationalekonomi, företagsekonomi, kriminologi, medicin och folkhälsovetenskap. Dessutom ger kursen en introduktion till lämpliga statistiska programpaket för empirisk analys av händelsedata.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen