Analys av överlevnadsdata med demografisk tillämpning, 7,5 hp

The course gives an overview of the methods used in statistical analysis of event data (e.g. marriage, deaths, crime). Survival models are discussed and applied to real-life data mostly within demography/sociology but also in other subjects such as economics, business economics, criminology and medicine. The course also provides an introduction to suitable software packages for empirical analysis of event data.

Inom kort kommer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen