Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Multivariata metoder

 • 7,5 hp

Kursen ger dig kunskaper i olika multivariata metoder. Du får tillämpa statistisk programvara för att analysera data som modellerats genom multivariata metoder. Du lär dig att tolka relevant output. Metoderna som du får lära dig i kursen illustreras främst med beteendevetenskapliga tillämpningar.

Kursen kan vara av speciellt intresse för kvantitativt inriktade beteendevetare, då de multivariata metoderna illustreras med beteendevetenskapliga tillämpningar. Speciellt studeras principalkomponenter och faktoranalys, men även bland annat diskriminantanalys, logistisk regression och klusteranalys. Grundläggande matrisalgebra av användning för kursen introduceras. Dessutom tar kursen upp hur statistik programvara för multivariata metoder kan användas.

 • Kursupplägg

  Kursen läses på heltid, dagtid.

  Kursen ingår i Statistik III men kan även läsas som en fristående kurs.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och övningar.

  Kursinformation

  Övrig information för registrerade studenter finns på Athena.

  Examination

  Kunskapskontrollen sker genom skriftligt prov och skrifliga redovisningar av inlämningsuppgifter.

  Examinator

  Lärare vårterminen 2020

  Kursansvarig

  Mahmood Ul Hassan

  Du hittar Mahmoods mottagningstider i länken ovan. Det går bra att mejla Mahmood och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.

  Vad forskar din lärare om?

  Läs om Mahmoods forskning om ekonomiska prognoser!

 • Kontakt

  Om du har frågor kring kursen, kontakta kursansvarig lärare:

  Lärare vårterminen 2020

  Kursansvarig

  Mahmood Ul Hassan

  Du hittar Mahmoods mottagningstider i länken ovan. Det går bra att mejla Mahmood och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.

  Om du har frågor kring att studera vid Statistiska institutionen, Stockholms universitet, kontakta vår studie- och karriärvägledare: Jenny Rosen.