Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Multivariata metoder

Kursen ger dig kunskaper i olika multivariata metoder. Du får tillämpa statistisk programvara för att analysera data som modellerats genom multivariata metoder. Du lär dig att tolka relevant output. Metoderna som du får lära dig i kursen illustreras främst med beteendevetenskapliga tillämpningar.

Kursen kan vara av speciellt intresse för kvantitativt inriktade beteendevetare, då de multivariata metoderna illustreras med beteendevetenskapliga tillämpningar. Speciellt studeras principalkomponenter och faktoranalys, men även bland annat diskriminantanalys, logistisk regression och klusteranalys. Grundläggande matrisalgebra av användning för kursen introduceras. Dessutom tar kursen upp hur statistik programvara för multivariata metoder kan användas.

 • Kursupplägg

  Kursen läses på heltid, dagtid.

  Kursen ingår i Statistik III men kan även läsas som en fristående kurs.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och övningar.

  Kursinformation

  Övrig information för registrerade studenter finns på Athena.

  Examination

  Kunskapskontrollen sker genom skriftligt prov och skrifliga redovisningar av inlämningsuppgifter.

  Examinator

  Lärare vårterminen 2023

  Kursansvariga

  Johan Koskinen

  Du hittar Johans mottagningstider i länken ovan. Det går bra att e-posta och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Om du har frågor kring kursen, kontakta kursansvarig lärare:

  Lärare vårterminen 2023

  Kursansvariga

  Johan Koskinen

  Du hittar Johans mottagningstider i länken ovan. Det går bra att e-posta och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.

  Om du har frågor kring att studera vid Statistiska institutionen, Stockholms universitet, kontakta vår studie- och karriärvägledare.