Multivariata metoder, 7,5 hp

The course covers different multivariate methods with special focus on principal components, factor analysis, discriminant analysis, logistic regression and cluster analysis. The methods are mainly illustrated by applications in behavioural science, making the course especially interesting for students aimed at qualitative research. The course also covers how software packages for multivariate methods can be used.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen