Go to this page on our english site

Urvalsundersökningar

 • 7,5 hp

Kursen fördjupar dina kunskaper om urvalsundersökningar och planering av dessa. Den lär ut olika sätt att genomföra och analysera statistiska urvalsundersökningar.

Mer utförligt behandlas begrepp som exempelvis planering av urvals- och totalundersökningar, obundet slumpmässigt urval samt svarsbortfall och andra felkällor. Kursens innehåll ger kunskaper av stor nytta vid tillämpningar av statistiska metoder inom olika utrednings och undersökningssituationer.

 • Kursupplägg

  Kursen läses på heltid, dagtid.

  Kursen ingår i Statistik III men kan även läsas som en fristående kurs.

  Undervisning

  Undervisningen kan bestå av föreläsningar, övningar, seminarier, laborationer och handledning. Vissobligatorisk närvaro och andra obligatoriska inslag kan förekomma

  Kursinformation

  Övrig information för registrerade studenter finns på Athena.

  Examination

  Kunskapskontrollen skergenom skriftligt prov och skriftliga och/eller muntliga redovisningar av en inlämningsuppgift.

  Examinator

  Lärare höstterminen 2019

  Kursansvarig

  Dan Hedlin

  Du hittar Dans mottagningstider i länken ovan. Det går bra att mejla Dan och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.

  Övningslärare

  Edgar Bueno

  Vad forskar din lärare om?

  Läs om Dans forskning om urval!

 • Kontakt

  Om du har frågor kring kursen, kontakta kursansvarig lärare:

  Lärare höstterminen 2019

  Kursansvarig

  Dan Hedlin

  Du hittar Dans mottagningstider i länken ovan. Det går bra att mejla Dan och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.

  Övningslärare

  Edgar Bueno

  Om du har frågor kring att studera vid Statistiska institutionen, Stockholms universitet, kontakta vår studie- och karriärvägledare: Jenny Rosen.

   

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen