Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Självständigt statistiskt arbete (uppsats)

I denna kurs använder får du självständigt använda det du har lärt dig under dina statistikstudier, till att skriva en uppsats inom något statistiskt arbetsområde. Du kan också välja att skriva ditt självständiga arbete vid ett företag eller en organisation.

Det är ditt intresse tillsammans med förslag av handledare som styr vad du skriver om i ditt självständiga arbete. Nu har du chansen att själv tillämpa det du har lärt dig inom statistiken. Kursen ger dig kunskaper om planering, genomförande och avrapportering av ett eget arbete, och bearbetning av teoretiska och praktiska problem.

Kursen ger även kunskaper om hur man kritiskt granskar ett statistiskt arbete, vilken vetenskaplig litteratur som finns inom statistiken och hur man söker referenser, hur man disponerar och skriver en vetenskaplig rapport samt hur man muntligt presenterar och diskuterar sina och andras resultat.

Kursen ingår i Statistik III.

-> Vill du skriva uppsats med ett företag eller organisation? Läs mer här!