Självständigt statistiskt arbete (uppsats), 15 hp

Om kursen

Kursdeltagaren ska, under lärares handledning, skriva en uppsats med statistiskt innehåll. Genom uppsatsarbetet ska kursdeltagaren dokumentera sin förmåga att självständigt lösa och analysera statistiska problem med hjälp av lämpliga metoder. Uppsatsarbetet ska också ge träning i att redovisa, såväl skriftligt som muntligt, resultatet av ett statistiskt arbete.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen