Självständigt statistiskt arbete (uppsats), 15 hp

Kursdeltagaren ska, under lärares handledning, skriva en uppsats med statistiskt innehåll. Genom uppsatsarbetet ska kursdeltagaren dokumentera sin förmåga att självständigt lösa och analysera statistiska problem med hjälp av lämpliga metoder. Uppsatsarbetet ska också ge träning i att redovisa, såväl skriftligt som muntligt, resultatet av ett statistiskt arbete.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen