Försöksplanering, 7,5 hp

The aim of this course is to give basic knowledge in design of experiments and analysis of data from experiments used in social sciences, technology, and medicine. Experiments considered in the course include one factor experiments, randomized blocks, Latin squares, 2k-factorial experiments, and split plot experiments. The theory presented is exemplified with a large number of applications.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen