Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Bayesiansk inlärning

Kursen ger en introduktion till Bayesiansk inlärning, prediktion och beslutsfattande med fokus på moderna tillämpningar i statistik och maskininlärning. De huvudsakliga idéerna bakom Bayesiansk inferens presenteras först i ett antal enklare modeller, för att sedan gradvist övergå till analys av mer komplexa modeller med hjälp av moderna simulerings- och approximationsmetoder.

Bayesiansk inferens använder Bayes teorem för att kombinera datainformation med andra kunskapskällor i en probabilistisk ansats. Denna s k aprioriinformation kan bestå av expertkunskap, tidigare studier eller andra datakällor, men även mer subjektiv information om graden av mjukhet i relationen mellan prediktorvaribler och en målvariabel i en flexibel prediktionsmodell. En bayesiansk ansats ger en kvantifiering av osäkerhet som kan användas för beslutfattande under osäkerhet.

Kursen innehåller flera matematiska övningstillfällen och datorlaborationer för att lära ut tillämpning av bayesianska metoder för: regression, klassifikation, regularisering, prediktion, optimala beslut, variabel- och modellval. Simuleringsmetoder som Markov chain Monte Carlo och Hamiltonian Monte Carlo är en viktig del av kursen; optimeringsbaserade approximationsmetoder som variational inference tas också upp.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.
 • Kursupplägg

  Kursen läses på heltid, dagtid.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och övningar.

  Examinator

  Lärare på kursen vårterminen 2023

  Kursansvarig

  Mattias Villani

  Du hittar Mattias mottagningstider i länken ovan. Det går bra att mejla Mattias och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.

  Övningslärare

  Oscar Oelrich

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Lärare på kursen vårterminen 2023

  Kursansvarig

  Mattias Villani

  Du hittar Mattias mottagningstider i länken ovan. Det går bra att mejla Mattias och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.

  Övningslärare

  Oscar Oelrich