Examensarbete i statistik för masterexamen, 30 hp

Kursen ger kunskaper om vetenskaplig och utredande verksamhet och innefattar ett självständigt statistiskt arbete, muntlig redovisning och opposition. I kursen ingår planering, genomförande och avrapportering, vad gäller bearbetning av såväl teoretiska som praktiska problem.

Kursen ger även kunskaper om kritisk granskning av ett statistiskt arbete, vetenskaplig litteratur samt att söka referenser.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen