Go to this page on our english site

Statistiska metoder

  • 7,5 hp

The course takes real life presentations of problems as starting-point through which a large number of models and methods, advantages and disadvantages are discussed. The course also provides deeper knowledge of evaluation of models and creating predictions with the use of models. The students work independently on a number of cases. A key objective for the course is to help choose a topic for the Master Thesis.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.
Hitta fler utbildningar

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen