Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Statistisk vetenskapsteori

Kursen lär dig vetenskapsteoretiska synsätt om kunskapsbildning på empirisk väg inom statistikämnet. Du får utveckla dina kunskaper i statistisk problemlösning och modellering från ett tillämpat perspektiv. Ett genomgående tema i kursen är modellers roll inom den empiriska vetenskapen.

Kursen startar med några grundläggande vetenskapsteoretiska synsätt om kunskapsbildning, t.ex. hur vetenskaplig kunskap genereras och förändras. Olika klassiska vetenskapsteoretiska ansatser relateras till olika statistiska metoder (t.ex. hypotestestning, Bayesiansk statistik, likelihoodmetoder), i syfte att belysa förhållandet mellan filosofiska frågor kring vetenskap och statistisk slutledning och bevis/resultat. Kursen diskuterar även etiska aspekter.
Du får en fördjupad förståelse av experimentella och icke-experimentella forskningsmetoder. Du får lära dig att redogöra för några centrala kunskapsteoretiska synsätt och deras förhållande till statistiska metoder och att diskutera för- och nackdelar med experimentella och icke-experimentella metoder i specifika situationer framför allt med avseende på validitet, kausala slutsatser, kontroll av felkällor, och hantering av confounders.

 • Kursupplägg

  Kursen läses på heltid, dagtid.

  Kursen ingår i Masterprogrammet i statistik men kan även läsas som en fristående kurs.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och övningar.

  Examination

  Kunskapskontrollen skergenom muntlig och skriftlig redovisning.

  Examinator

  Om du har frågor kring att studera vid Statistiska institutionen, Stockholms universitet, kontakta vår studie- och karriärvägledare.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Om du har frågor kring att studera vid Statistiska institutionen, Stockholms universitet, kontakta vår studie- och karriärvägledare.