Statistiska beräkningar, 7,5 hp

The course covers how different statistical computational problems can be solved by simulation and estimation with statistical software. The course covers basic principles in numerical computation and probability distributions and concepts, such as, numerical matrix algebra, equation solution, function optimization and simulation techniques. The course also gives an introduction to the software SAS, R and Matlab.

Inom kort kommer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen