Multivariat analys, 7,5 hp

The course provides knowledge within multivariate statistics: theory, calculation technique and applications within many fields. The course also provides some deeper studies of the inference theory in multivariate analysis.

Inom kort kommer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen