Inferensteori, 7,5 hp

The aim of the course is to give a theoretical base of statistical inference. Concepts such as sufficiency, ancillary, invariance, the conditionality principle and likelihood ratios are treated in a rigorous way. Bayesian, likelihood and Neyman-Pearson inferences are applied and illustrated in point estimation, interval estimation and model choice. The course provides a solid base for research studies in statistics.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen