Grundläggande statistik för ekonomer, 15 hp

Kursens syfte är att ge studenten en orientering om grunderna i

statistik och en översikt över metoder som kan vara användbara vid

ekonomiska tillämpningar. Kursen ger också grundläggande kunskaper om

planering och genomförande av statistiska undersökningar och dess

urvalsmetoder. Kursen ingår i kandidatprogram i företagsekonomi men

kan även läsas som fristående kurs.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen