Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Studie- och yrkesvägledarprogrammet

 • 180 hp

Studie- och yrkesvägledare är ett viktigt yrke som passar dig som är intresserad av att i positiv anda arbeta med människor! Som studie- och yrkesvägledare utbildas du för att kunna hjälpa andra att välja yrke genom att visa på möjliga vägar genom utbildning och arbetsliv.

För dig som är antagen HT2020

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

I din yrkesroll har du individuella vägledningssamtal men även undervisning för grupper där utbildnings- och karriärrelaterade frågor ingår.

Programmet innehåller en beteendevetenskaplig grund och har stort fokus på karriärvägledningens teori och metod men det ingår även kurser inom områdena samhälle, politik, arbetsmarknad och utbildning. Du kan välja mellan att läsa programmet på campus eller på modifierade distans där campusförlagda träffar blandas med självstudier. På Stockholms universitet får du en gedigen utbildning fylld av kunskap, erfarenhet och konkreta verktyg som gör dig väl förberedd för yrket.

Examen och arbetsmarknad

Studie- och yrkesvägledarprogrammet är en treårig utbildning som leder fram till en yrkesexamen. Arbetsmarknaden är god och efter utbildningen kan du arbeta inom många olika områden. Som studie- och yrkesvägledare kan du möta ungdomar som står inför val av utbildning och framtid, du kan arbeta med motivation och stöd för långtidsarbetslösa samt vägleda personer i omställning eller rehabilitering. Ett ökande behov av studieinformation och livsvägledning finner vi bland gruppen nyanlända. Anställning inom utbildningsväsendet på olika nivåer och på arbetsförmedlingen är vanligt, men även olika utbildnings-, bemannings-, rehabiliterings-, stöd och matchning- och karriärcoachningsföretag är exempel på arbetsgivare som efterfrågar studie- och yrkesvägledarens kompetens.

Webbregistrering är obligatorisk för alla antagna: mellan 10-17 augusti

För att behålla din plats på utbildningen måste du webbregistrera dig. Webbregistreringen är öppen 10 augusti till 17 augusti 2020.
Om du inte registrerar dig inom utsatt tid förlorar du din plats.

Webbregistrera dig här 

Välkomstbev

Ett välkomstbrev skickas ut till alla antagna den 3 augusti med all information inför terminsstart. Om du har frågor kontakta: marie.beckeman@edu.su.se

 • Programöversikt

  Utbildningens olika block

  • Det beteendevetenskapliga blocket innehåller grunder i psykologi, pedagogik och sociologi som ger förutsättningar för att förstå individers och gruppers studie- och yrkesval och yrkesrollens innehåll
  • Det samhällsvetenskapliga blocket syftar till att ge förståelse för och kunskaper om hur samhälle, arbetsliv och utbildning styrs, organiseras och fungerar.
  • Ett kärnblock med inriktning mot karriärutveckling och vägledning. Här får du kunskap och färdigheter i kommunikation, interaktion och samtal, individuellt och i grupp. Särskild vikt läggs vid förståelse och insikt om människors karriärprocesser och hur du som vägledare kan hjälpa människor att hantera frågor om utbildning, yrke och karriär.
  • Blocket vetenskapsteori och metod förbereder studenterna för att genomföra ett examensarbete inom ämnesområdet karriärutveckling och vägledning. Syftet är att ge grundläggande kunskaper i vetenskapsteori och metod, forskningsprocessen och utveckla ditt vetenskapliga förhållningssätt.
  • Praktikblock. Den handledda professionspraktiken sker inom de områden på arbetsmarknaden där studie- och yrkesvägledande verksamheter förekommer (se avsnittet om arbetsmarknad). Under praktiken genomför studenterna bl a vägledningssamtal samt informerar och undervisar om karriärrelaterade frågor i större och mindre grupper. Praktiken omfattar 15 veckor och ligger i termin 3, 5 och 6.

  Programmet har en ny utbildningsplan fr o m ht 2020. Kursplaner för dessa kurser inrättas under våren och kommer att finnas tillgängliga fr o m ht 20.
  Du kan se kursplaner från nuvarande utbildning här

  År 1

  Termin 1

  Studie- och yrkesvägledningens grunder. Utbildning, verksamhet och kunskapsområde, 7,5 hp  (UCSY01)
  Sociologiska perspektiv på studie- och yrkesval, 7,5 hp  (UCSY02)
  Psykologiska perspektiv på karriärutveckling, 7,5 hp  (UCSY03)
  Pedagogiska perspektiv på lärande och förändring, 7,5 hp  (UCSY04)

  Termin 2

  Det professionella samtalet i vägledningsprocessen, 7,5 hp  (UCSY05)

  • Vetenskaplig teori och metod I, 7,5 hp 
  • Utbildningspolitik och utbildningssystem, 7,5 hp
  • Arbetsliv och arbetsmarknad i förändring, 7,5 hp 

  År 2

  Termin 3

  • Relationer mellan utbildning och arbete, 7,5 hp 
  • Karriärvägledningens teori, metod och praktik I, 15 hp 
  • Organisation, profession och kompetensförsörjning, 7,5 hp 

  Termin 4

  • Vetenskaplig teori och metod II, 7,5 hp 
  • Mångfald, migration och mobilitet, 7,5 hp 
  • Normbrytande funktionalitet och karriärval, 7,5 hp 
  • Arbetsliv, hälsa och omställning, 7,5 hp

  År 3

  Termin 5

  • Karriärvägledningens teori, metod och praktik II, 15 hp 
  • Projektledning och utvecklingsarbete, 7,5 hp 
  • Vetenskaplig teori och metod III, 7,5 hp 

  Termin 6

  • Examensarbete för studie- och yrkesvägledarexamen, 15 hp 
  • Karriärvägledningens teori, metod och praktik III, 15 hp
 • Så ansöker du

 • Mer information

  Frågor och svar

  1. Behöver jag ha läst Engelska B för vara behörig att söka programmet?
  Nej, det krävs bara Samhällskunskap A / Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2 utöver grundläggande behörighet.

  2. Hur är distansstudierna upplagda?
  Distansstudierna innebär nätbaserad undervisning i form av streamade (inspelade) föreläsningar, kommunikation i vår lärplattform Mondo, grupparbeten via mail och chattforum, webbkamera eller Skype, enskilda arbetsuppgifter som skickas in digitalt etc. Studenterna delas in i basgrupper utifrån bostadsort. Deltagare i vissa av basgrupperna föredrar ibland att träffas fysiskt vid grupparbeten i stället för att kommunicera via dator.
  Ungefär en gång i månaden åker alla distansstudenter till Stockholm för en campusvecka. Denna studievecka innefattar undervisning måndag-fredag, ca 9.00 - 16.00 och innehåller undervisning som inte går att förlägga på distans; examinationer, litteraturseminarier, introduktion till nya kursmoment, övningar i samtalsmetodik m.m.

  3. Är campusveckorna obligatoriska?
  Campusveckorna utgör en förutsättning för att du ska kunna färdigställa studierna. Träffarna här på campus är därför obligatoriska då de bland annat innehåller kommunikativa och metodmässiga inslag som är unika för Studie- och yrkesvägledarutbildningen.

  4. Kan man få hjälp med boende under campusveckorna?
  Nej, du får själv ordna bostad. De flesta av våra studenter bor under campusveckorna på vandrarhem eller hos släktingar och vänner/bekanta.

  5. Kan man byta inriktning från campus till distans eller vice versa?
  Nej, du kan inte byta mellan programvarianterna under den första terminen, och ibland kan det också vara svårt att byta studieupplägg under termin två. Under den senare delen av utbildningen kan det dock på grund av studieuppehåll, föräldraledighet eller annat uppstå lediga studieplatser som gör ett byte möjligt.

  6. Är det möjligt att göra ett studieortsbyte från Malmö Högskola eller Umeå universitet?
  De olika studieorternas utbildningsstruktur skiljer sig åt, vilket innebär att en övergång mellan dessa inte är möjlig utan vissa kompletteringar av kurser. Vi prövar detta i mån av plats. Byte av studieort från Malmö högskola är näst intill omöjligt medan studerande från Umeå universitet, med vissa kompletteringar, kan erbjudas ett byte under första läsåret - förutsatt att det finns lediga studieplatser.

  7. Jag är utbildad lärare. Kan jag utbilda mig till studie- och yrkesvägledare vid Stockholms universitet genom en kortare komplettering?
  Utbildade lärare brukar generellt inte kunna tillgodoräkna sig särskilt mycket inom utbildningen utan hänvisas liksom övriga sökande till den treåriga programmet. Detta beror på att studierna hos oss har ett helt annat fokus. Kurserna inom Studie- och yrkesvägledarprogrammet innefattar kunskaper om utbildningsystem i Sverige och andra länder, näringsliv och arbetsmarknad, karriärutvecklingsteorier, samtalsmetodik m.m. vilket inte ingår i lärarutbildning. 

  Informationsbroschyr

  SYV_2020_broschyr (397 Kb)

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Janine Ritari, student på campus, år 3

  "Att få arbeta med processer mot mål och människors framtid kändes helt rätt för mig!"

  Janine Ritari

  1. Varför valde du Studie- och yrkesvägledarprogrammet?

  Jag har alltid varit intresserad av människor och samtal och funderade länge på både psykolog och socionomprogrammet. Att det blev studie- och yrkesvägledarprogrammet berodde på det tvärvetenskapliga upplägget, där jag fick läsa en blandning av i stort sätt allt jag var intresserad av, beteendevetenskap, sociologi, politik, pedagogik och samtalsmetodik. Att få arbeta med processer mot mål och människors framtid kändes helt rätt för mig! 

  2. Hur är det att vara student på programmet? Hur går studierna till? Är det något som är speciellt för programmet, tror du?

  Jag trivs jättebra som student på programmet! Som campusstudent har vi föreläsningar och seminarium på universitetsområdet varvat med så kallade ”läsdagar” hemma.

  Mycket av tiden går åt till läsningen av kurslitteratur. Vi samarbetar ofta i mindre grupper och skriver vissa arbeten ihop.

  Det ingår även tre praktikperioder vilka jag tycker ger mycket till utbildningen, då vi får praktisera det vi lärt och bekanta oss med professionen, vilket jag förstått vara speciellt för just utbildningar som ger en yrkesexamen. 

  3. Vad är programmets för- och nackdelar?

  En av fördelarna med programmet är att mixen av de kurser vi läser ger en kunskapsbredd inom många olika områden, och att vi har hela tre praktikperioder. Jag tycker också en stor fördel vara att jag som campusstudent har stor möjlighet att planera mina studier efter mitt eget schema.

  Två andra fördelar jag ser med att vara campusstudent är dels att vi kurskamrater träffas ofta och kan samarbeta, samt att vi får träffa alla föreläsare personligen och därigenom får möjlighet att ställa frågor. Lärarna är kunniga och tillgängliga! 

  Vad gäller nackdelar skulle en kunna vara att det brukar vara svårt att hitta praktikplatser, man måste vara ute i god tid. Ibland har jag även upplevt att kursernas omfattning varit väldigt olika, trots samma poängstruktur. Vissa har varit intensiva, medan andra väldigt lugna vilket gjort det lite knepigt att planera sin tid. Som blivande student på studie- och yrkesvägledarprogrammet får du förbereda dig på att kaffet i kaffeautomaterna på institutionen är riktigt hemskt, haha, och att själva institutionen ligger en bit bort från övriga universitetssområdet. Sammantaget är programmets fördelar verkligen fler än nackdelarna, jag har trivts jättebra och är väldigt nöjd med utbildningen. 

  4. Vad vill du jobba med efter din examen?

  Jag har använt praktikperioderna åt att prova på olika verksamheter och landat i att jag till en början vill arbeta på grundskola. Där upplever jag att en stor del av ens arbete går ut på att ha vägledande samtal, vilket är den del jag tycker allra bäst om. När jag fått mer erfarenhet av arbetet är jag nyfiken på att arbeta med vuxna vilka står långt från arbetsmarknaden och behöver extra stöd. Jag är även intresserad av att fortsätta med en masterutbildning längre fram, men först ser jag fram emot att vara föräldraledig då jag väntar barn lagom till examensdagen! 

  Janine Ritari, Årsta, 2019.

 • Arbetsmarknad och karriär

  Studie- och yrkesvägledare har en god arbetsmarknad och efter utbildningen kan du arbeta inom många olika områden. Som studie- och yrkesvägledare kan du möta ungdomar och vuxna som står inför val av utbildning och framtid, du kan arbeta med motivation och stöd för långtidsarbetslösa eller vägleda personer i omställnings- eller rehabiliteringsinsatser. 

  Anställning inom utbildningsväsendets olika nivåer (grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, universitet/högskola, folkhögskola, yrkeshögskola) och på arbetsförmedlingen är vanligt förekommande men även inom bemannings- och rehabiliteringsverksamheter. Idag är behovet av vägledning för nyinvandrade ett växande område och det finns en ökad efterfrågan på studie- och yrkesvägledare utanför utbildningsväsendet. Det kan röra sig om verksamheter som arbetar med coachning, karriärutveckling och livsvägledning. Stöd och matchning och karriärcoachningsföretag är exempel på arbetsgivare som efterfrågar studie- och yrkesvägledares kompetens. Vägledare kan också arbeta mer administrativt som med t ex antagnings- och bedömningsfrågor inom olika myndigheter och utbildningsverksamheter.

 • Kontakt

  Studievägledare

  Eva Ahlzén
  E-post: eva.ahlzen@edu.su.se
  Tel: 08-16 31 45

  Programansvarig

  Åsa Sundelin
  E-post: asa.sundelin@edu.su.se
  Tel: 08-1207 63 99

  Studierektor

  Helena Rehn
  E-post: helena.rehn@edu.su.se