Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Studie- och yrkesvägledarprogrammet

Studie- och yrkesvägledare är ett viktigt yrke som passar dig som är intresserad av att arbeta med människor i en positiv anda! Som studie- och yrkesvägledare utbildas du för att kunna hjälpa människor att välja yrke genom att visa på möjliga vägar genom utbildning och arbetsliv.

Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

I din yrkesroll möter du människor i individuella vägledningssamtal men arbetar även med undervisning och information för grupper om utbildnings- och karriärrelaterade frågor. Du arbetar ofta inom utbildningsväsendets olika nivåer men kan också vara verksam inom arbetsförmedlingen och liknande verksamheter. Du samverkar ofta med olika yrkesgrupper.

På Stockholms universitet får du en gedigen utbildning fylld av kunskap, erfarenhet och konkreta verktyg som gör dig väl förberedd för yrket. Programmet ger en beteendevetenskaplig grund och har stort fokus på karriärvägledningens teori och metod. Även kurser inom områdena arbetsmarknad, organisation och utbildning ingår liksom tre praktikperioder. Du kan välja mellan att läsa programmet på campus eller på modifierade distans som innebär att utbildningen i huvudsak sker på distans men det också ingår campusförlagda träffar vid cirka tre tillfällen per termin.

Nästa ansökningsperiod 15 mars-15 april 2021

Studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms universitet startar varje höst. Nästa ansökningsperiod är mellan den 15 mars 2021 - 15 april 2021. Välkommen med din ansökan!

 • Programöversikt

  Utbildningens olika block

  • Det beteendevetenskapliga blocket innehåller grunder i psykologi, pedagogik och sociologi som ger förutsättningar för att förstå individers och gruppers studie- och yrkesval och yrkesrollens innehåll
  • Det samhällsvetenskapliga blocket syftar till att ge förståelse för och kunskaper om hur samhälle, arbetsliv och utbildning styrs, organiseras och fungerar.
  • Ett kärnblock med inriktning mot karriärutveckling och vägledning. Här får du kunskap och färdigheter i kommunikation, interaktion och samtal, individuellt och i grupp. Särskild vikt läggs vid förståelse och insikt om människors karriärprocesser och hur du som vägledare kan hjälpa människor att hantera frågor om utbildning, yrke och karriär.
  • Blocket vetenskapsteori och metod förbereder studenterna för att genomföra ett examensarbete inom ämnesområdet karriärutveckling och vägledning. Syftet är att ge grundläggande kunskaper i vetenskapsteori och metod, forskningsprocessen och utveckla ditt vetenskapliga förhållningssätt.
  • Praktikblock. Den handledda professionspraktiken sker inom de områden på arbetsmarknaden där studie- och yrkesvägledande verksamheter förekommer (se avsnittet om arbetsmarknad). Under praktiken genomför studenterna bl a vägledningssamtal samt informerar och undervisar om karriärrelaterade frågor i större och mindre grupper. Praktiken omfattar 15 veckor och ligger i termin 3, 5 och 6. 

  Programmet har en ny utbildningsplan fr o m ht 2020. Kursplaner för dessa kurser kommer att finnas tillgängliga här så snart de är inrättade.
  Studenter som påbörjade sin utbildning innan ht2020 hittar sina kurssidor här

  År 1

  Termin 1

  Studie- och yrkesvägledningens grunder. Utbildning, verksamhet och kunskapsområde, 7,5 hp  (UCSY01)
  Sociologiska perspektiv på studie- och yrkesval, 7,5 hp  (UCSY02)
  Psykologiska perspektiv på karriärutveckling, 7,5 hp  (UCSY03)
  Pedagogiska perspektiv på lärande och förändring, 7,5 hp  (UCSY04)

  Termin 2

  Det professionella samtalet i vägledningsprocessen, 7,5 hp  (UCSY05)
  Vetenskaplig teori och metod I, 7,5 hp  (UCSY06)
  Utbildningspolitik och utbildningssystem, 7,5 hp  (UCSY07)
  Arbetsliv och arbetsmarknad i förändring, 7,5 hp  (UCSY08)

  År 2

  Termin 3

  Karriärvägledningens teori, metod och praktik I, 15 hp  (UCSY10)

  • Relationer mellan utbildning och arbete, 7,5 hp 
  • Organisation, profession och kompetensförsörjning, 7,5 hp 

  Termin 4

  • Vetenskaplig teori och metod II, 7,5 hp 
  • Arbetsliv, hälsa och omställning, 7,5 hp
  • Normbrytande funktionalitet och karriärval, 7,5 hp 
  • Mångfald, migration och mobilitet, 7,5 hp

  År 3

  Termin 5

  • Karriärvägledningens teori, metod och praktik II, 15 hp 
  • Projektledning och utvecklingsarbete, 7,5 hp 
  • Vetenskaplig teori och metod III, 7,5 hp 

  Termin 6

  • Examensarbete för studie- och yrkesvägledarexamen, 15 hp 
  • Karriärvägledningens teori, metod och praktik III, 15 hp

  HANDLEDD PROFESSIONSPRAKTIK

  Mer information om praktiken inom programmet kommer inom kort.

  Riktlinjer för handledd professionspraktik_SYV_2020 (300 Kb)

   

 • Så ansöker du

  Ansök via antagning.se

  Programmet startar på höstterminen varje år.

 • Mer information

  Informationsbroschyr om Studie- och yrkesvägledarprogrammet

  SYV_2020_broschyr (397 Kb)

  Frågor och svar

  1. Behöver jag ha läst Engelska B för vara behörig att söka programmet?
  Nej, det krävs bara Samhällskunskap A / Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2 utöver grundläggande behörighet.

  2. Hur är distansstudierna upplagda?
  Distansstudierna innebär huvudsakligen nätbaserad undervisning på distans via universitetets lärplattform Athena och webverktyg Zoom. Det betyder t ex att föreläsningar kan både vara streamade och ske i realtid på distans. Annan undervisning som seminarier och grupparbeten sker också främst på distans i realtid. Studenterna arbetar på distans i basgrupper och individuellt.

  Under pandemin ges utbildningen helt på distans men i annat fall har distansstudenterna campusveckor på universitetet cirka tre gånger per termin. Denna studievecka innefattar för det mesta undervisning måndag-fredag och innehåller exempelvis examinationer, redovisningar, övningar i samtalsmetodik. 
  Distansutbildningen ges på heltid och studenterna förväntas kunna delta i undervisning dagtid måndag till fredag. I programmet ingår tre praktikkurser då studenterna befinner sig på en arbetsplats på heltid.

  3. Är campusveckorna obligatoriska?
  Campusveckorna utgör en förutsättning för att du ska kunna färdigställa studierna. Träffarna här på campus är därför obligatoriska då de bland annat innehåller kommunikativa och metodmässiga inslag som är unika för Studie- och yrkesvägledarutbildningen.

  4. Kan man få hjälp med boende under campusveckorna?
  Nej, du får själv ordna bostad. De flesta av våra studenter bor under campusveckorna på vandrarhem eller hos släktingar och vänner/bekanta.

  5. Kan man byta inriktning från campus till distans eller vice versa?
  Nej, du kan inte byta mellan programvarianterna under den första terminen, och ibland kan det också vara svårt att byta studieupplägg under termin två. Under den senare delen av utbildningen kan det dock på grund av studieuppehåll, föräldraledighet eller annat uppstå lediga studieplatser som gör ett byte möjligt.

  6. Är det möjligt att göra ett studieortsbyte från Malmö Högskola eller Umeå universitet?
  De olika studieorternas utbildningsstruktur skiljer sig åt, vilket innebär att en övergång mellan dessa inte är möjlig utan vissa kompletteringar av kurser. Vi prövar detta i mån av plats. Byte av studieort från Malmö högskola är näst intill omöjligt medan studerande från Umeå universitet, med vissa kompletteringar, kan erbjudas ett byte under första läsåret - förutsatt att det finns lediga studieplatser.

  7. Jag är utbildad lärare. Kan jag utbilda mig till studie- och yrkesvägledare vid Stockholms universitet genom en kortare komplettering?
  Utbildade lärare brukar generellt inte kunna tillgodoräkna sig särskilt mycket inom utbildningen utan hänvisas liksom övriga sökande till den treåriga programmet. Detta beror på att studierna hos oss har ett helt annat fokus. Kurserna inom Studie- och yrkesvägledarprogrammet innefattar kunskaper om utbildningsystem i Sverige och andra länder, näringsliv och arbetsmarknad, karriärutvecklingsteorier, samtalsmetodik m.m. vilket inte ingår i lärarutbildning. 

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Janine Ritari, student på campus, år 3

  "Att få arbeta med processer mot mål och människors framtid kändes helt rätt för mig!"

  Janine Ritari

  1. Varför valde du Studie- och yrkesvägledarprogrammet?

  Jag har alltid varit intresserad av människor och samtal och funderade länge på både psykolog och socionomprogrammet. Att det blev studie- och yrkesvägledarprogrammet berodde på det tvärvetenskapliga upplägget, där jag fick läsa en blandning av i stort sätt allt jag var intresserad av, beteendevetenskap, sociologi, politik, pedagogik och samtalsmetodik. Att få arbeta med processer mot mål och människors framtid kändes helt rätt för mig! 

  2. Hur är det att vara student på programmet? Hur går studierna till? Är det något som är speciellt för programmet, tror du?

  Jag trivs jättebra som student på programmet! Som campusstudent har vi föreläsningar och seminarium på universitetsområdet varvat med så kallade ”läsdagar” hemma.

  Mycket av tiden går åt till läsningen av kurslitteratur. Vi samarbetar ofta i mindre grupper och skriver vissa arbeten ihop.

  Det ingår även tre praktikperioder vilka jag tycker ger mycket till utbildningen, då vi får praktisera det vi lärt och bekanta oss med professionen, vilket jag förstått vara speciellt för just utbildningar som ger en yrkesexamen. 

  3. Vad är programmets för- och nackdelar?

  En av fördelarna med programmet är att mixen av de kurser vi läser ger en kunskapsbredd inom många olika områden, och att vi har hela tre praktikperioder. Jag tycker också en stor fördel vara att jag som campusstudent har stor möjlighet att planera mina studier efter mitt eget schema.

  Två andra fördelar jag ser med att vara campusstudent är dels att vi kurskamrater träffas ofta och kan samarbeta, samt att vi får träffa alla föreläsare personligen och därigenom får möjlighet att ställa frågor. Lärarna är kunniga och tillgängliga! 

  Vad gäller nackdelar skulle en kunna vara att det brukar vara svårt att hitta praktikplatser, man måste vara ute i god tid. Ibland har jag även upplevt att kursernas omfattning varit väldigt olika, trots samma poängstruktur. Vissa har varit intensiva, medan andra väldigt lugna vilket gjort det lite knepigt att planera sin tid. Som blivande student på studie- och yrkesvägledarprogrammet får du förbereda dig på att kaffet i kaffeautomaterna på institutionen är riktigt hemskt, haha, och att själva institutionen ligger en bit bort från övriga universitetssområdet. Sammantaget är programmets fördelar verkligen fler än nackdelarna, jag har trivts jättebra och är väldigt nöjd med utbildningen. 

  4. Vad vill du jobba med efter din examen?

  Jag har använt praktikperioderna åt att prova på olika verksamheter och landat i att jag till en början vill arbeta på grundskola. Där upplever jag att en stor del av ens arbete går ut på att ha vägledande samtal, vilket är den del jag tycker allra bäst om. När jag fått mer erfarenhet av arbetet är jag nyfiken på att arbeta med vuxna vilka står långt från arbetsmarknaden och behöver extra stöd. Jag är även intresserad av att fortsätta med en masterutbildning längre fram, men först ser jag fram emot att vara föräldraledig då jag väntar barn lagom till examensdagen! 

  Janine Ritari, Årsta, 2019.

  Möt våra lärare

  Åsa Sundelin i en filmad intervju om vägledning för nyanlända elever

  Åsa Sundelin är universitetslektor och programansvarig för Studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms universitet. Filmen är producerad av Skolverket.

  Åsa Sundelin har inriktat sin forskning mot studie- och yrkesvägledning som verksamhet och profession i relation till migration och karriärövergångar. Hon disputerade 2016 på avhandlingen "Att skapa framtid. En analys av interaktionen i studie- och yrkesvägledande samtal med unga i migration". 

  Lyssna på vägledningspodden med Aino Collmar och Annika Davén

  "Finns det potential inom vår yrkesroll som vi inte nyttjar idag?"

  Aino Collmar och Annika Davén

  Senaste avsnittet: Att försöka bygga framtidstro - vägledning inom låst ungdomsvård

  Till Vägledningspodden

  Aino Collmar gick ut SYV-programmet 2009 och tog sin masterexamen inom karriärutveckling 2018. En stor del av sin karriär har hon tillbringat på KTH där hon bland annat arbetat som projektsamordnare och gruppchef. Nu är Aino adjunkt på SYV-programmet vid Stockholms universitet och undervisar i samtalsmetodik. 

  Annika Davén gick ut SYV-programmet vid Stockholms universitet 2015 och har sedan dess till största del jobbat med ungdomar och unga vuxna med kriminell bakgrund, både inom Stockholm stad och för Statens Institutionsstyrelse. 

  Möt våra alumner

  David Spak blev "Årets vägledare" 2019

  "Det bästa är att få skapa förändring".

  Foto: Privat

  Läs en intervju med David Spak i Skolvärlden

  David Spak är tidigare student på Studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms universitet. 2019 fick han utmärkelsen Årets vägledare av Sveriges Vägledarförening.

  Så här lät motiveringen: ”David är väldigt engagerad i vägledningen i landet och genom sitt arbete ökar han kunskapen om studie- och yrkesvägledning i skolvärlden, inom olika branscher och organisationer samt hos allmänheten genom bland annat sin blogg (Syvbloggen.nu) samt tidningen Skolvärlden. David är drivande i arbetet med att utveckla vägledningen och startade i maj SYV-upproret, som syftar till att stärka vägledarnas profession. SYV-upproret ställer även krav på att det skapas hållbara tjänster för vägledare, så att landets vägledning kan bli mer likvärdig och kvalitativ.”

   

 • Arbetsmarknad och karriär

  Studie- och yrkesvägledare har en god arbetsmarknad och efter utbildningen kan du arbeta inom många olika områden. Som studie- och yrkesvägledare kan du möta ungdomar och vuxna som står inför val av utbildning och framtid, du kan arbeta med motivation och stöd för långtidsarbetslösa eller vägleda personer i omställnings- eller rehabiliteringsinsatser. 

  Anställning inom utbildningsväsendets olika nivåer (grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, universitet/högskola, folkhögskola, yrkeshögskola) och på arbetsförmedlingen är vanligt förekommande men även inom bemannings- och rehabiliteringsverksamheter. Idag är behovet av vägledning för nyinvandrade ett växande område och det finns en ökad efterfrågan på studie- och yrkesvägledare utanför utbildningsväsendet. Det kan röra sig om verksamheter som arbetar med coachning, karriärutveckling och livsvägledning. Stöd och matchning och karriärcoachningsföretag är exempel på arbetsgivare som efterfrågar studie- och yrkesvägledares kompetens. Vägledare kan också arbeta mer administrativt som med t ex antagnings- och bedömningsfrågor inom olika myndigheter och utbildningsverksamheter.

  Vägledaren som lyssnar till många livsberättelser

  "Ett genuint intresse för andra tror jag behövs".

  Marie Nordström. Universitetsnytt, Stockholms universitet.

  Läs en intervju med Marie Nordström

  Marie Nordström är studie- och karriärvägledare på Studentavdelningen vid Stockholms universitet. Hon gick sin utbildning i början av 2000-talet när den fanns på Lärarhögskolan på Kungsholmen, i Stockholm.  

 • Kontakt

  Studievägledare

  Eva Ahlzén
  E-post: eva.ahlzen@edu.su.se
  Tel: 08-16 31 45

  Programansvarig

  Åsa Sundelin
  E-post: asa.sundelin@edu.su.se
  Tel: 08-1207 63 99

  Studierektor

  Anneli Öljarstrand
  E-post: anneli.oljarstrand@edu.su.se