Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Studie- och yrkesvägledarprogrammet

Studie- och yrkesvägledare är ett viktigt yrke som passar dig som är intresserad av att arbeta med människor i en positiv anda! Som studie- och yrkesvägledare utbildas du för att kunna hjälpa människor att välja yrke genom att visa på möjliga vägar genom utbildning och arbetsliv.

Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

I din yrkesroll möter du människor i individuella vägledningssamtal men arbetar även med undervisning och information för grupper om utbildnings- och karriärrelaterade frågor. Du arbetar ofta inom utbildningsväsendets olika nivåer men kan också vara verksam inom arbetsförmedlingen och liknande verksamheter. Du samverkar ofta med olika yrkesgrupper.

På Stockholms universitet får du en gedigen utbildning fylld av kunskap, erfarenhet och konkreta verktyg som gör dig väl förberedd för yrket. Programmet ger en beteendevetenskaplig grund och har stort fokus på karriärvägledningens teori och metod. Även kurser inom områdena arbetsmarknad, organisation och utbildning ingår liksom tre praktikperioder. Du kan välja mellan att läsa programmet på campus eller på modifierade distans som innebär att utbildningen i huvudsak sker på distans men det också ingår campusförlagda träffar vid cirka tre tillfällen per termin.

 • Programöversikt

  Utbildningens olika block

  • Det beteendevetenskapliga blocket innehåller grunder i psykologi, pedagogik och sociologi som ger förutsättningar för att förstå individers och gruppers studie- och yrkesval och yrkesrollens innehåll
  • Det samhällsvetenskapliga blocket syftar till att ge förståelse för och kunskaper om hur samhälle, arbetsliv och utbildning styrs, organiseras och fungerar.
  • Ett kärnblock med inriktning mot karriärutveckling och vägledning. Här får du kunskap och färdigheter i kommunikation, interaktion och samtal, individuellt och i grupp. Särskild vikt läggs vid förståelse och insikt om människors karriärprocesser och hur du som vägledare kan hjälpa människor att hantera frågor om utbildning, yrke och karriär.
  • Blocket vetenskapsteori och metod förbereder studenterna för att genomföra ett examensarbete inom ämnesområdet karriärutveckling och vägledning. Syftet är att ge grundläggande kunskaper i vetenskapsteori och metod, forskningsprocessen och utveckla ditt vetenskapliga förhållningssätt.
  • Praktikblock. Den handledda professionspraktiken sker inom de områden på arbetsmarknaden där studie- och yrkesvägledande verksamheter förekommer (se avsnittet om arbetsmarknad). Under praktiken genomför studenterna bl a vägledningssamtal samt informerar och undervisar om karriärrelaterade frågor i större och mindre grupper. Praktiken omfattar 15 veckor och ligger i termin 3, 5 och 6. 

  Information om praktiken
  – för studenter och handledare

  Till information om den handledda professionspraktiken


  Programmet har en ny utbildningsplan fr o m ht 2020. Kursplaner för dessa kurser kommer att finnas tillgängliga här så snart de är inrättade.

  År 1

  Termin 1

  Studie- och yrkesvägledningens grunder. Utbildning, verksamhet och kunskapsområde, 7,5 hp  (UCSY01)
  Sociologiska perspektiv på studie- och yrkesval, 7,5 hp  (UCSY02)
  Psykologiska perspektiv på karriärutveckling, 7,5 hp  (UCSY03)
  Pedagogiska perspektiv på lärande och förändring, 7,5 hp  (UCSY04)

  Termin 2

  Det professionella samtalet i vägledningsprocessen, 7,5 hp  (UCSY05)
  Vetenskaplig teori och metod I, 7,5 hp  (UCSY06)
  Utbildningspolitik och utbildningssystem, 7,5 hp  (UCSY07)
  Arbetsliv och arbetsmarknad i förändring, 7,5 hp  (UCSY08)

  År 2

  Termin 3

  Karriärvägledningens teori, metod och praktik I, 15 hp  (UCSY10)
  Relationer mellan utbildning och arbete, 7,5 hp (UCSY09)
  Organisation, profession och kompetensförsörjning, 7,5 hp (UCSY11)

  Termin 4

  Vetenskaplig teori och metod II, 7,5 hp (UCSY12)
  Arbetsliv, hälsa och omställning, 7,5 hp (UCSY15)
  Normbrytande funktionalitet och karriärval, 7,5 hp (UCSY14)
  Mångfald, migration och mobilitet, 7,5 hp (UCSY13)

  År 3

  Termin 5

  Projektledning och utvecklingsarbete, 7,5 hp (UCSY17)
  Karriärvägledningens teori, metod och praktik II, 15 hp (UCSY16)

  • Vetenskaplig teori och metod III, 7,5 hp (UCSY18)

  Termin 6

  • Examensarbete för studie- och yrkesvägledarexamen, 15 hp (UCSY19)
  • Karriärvägledningens teori, metod och praktik III, 15 hp (UCSY20)
 • Så ansöker du

  Ansök via antagning.se

  Programmet startar på höstterminen varje år.

 • Mer information

  Informationsbroschyr om Studie- och yrkesvägledarprogrammet

  SYV_2020_broschyr (397 Kb)
   

  Frågor och svar FAQ

  1. När kan jag söka programmet och när startar det? 

  Programmet startar varje hösttermin. Ansökningsperioden startar i mitten av mars och avslutas i mitten av april. Du söker via www.antagning.se 

  2. Behöver jag ha läst Engelska B för vara behörig att söka programmet?

  Nej, det krävs bara Samhällskunskap A / Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2 utöver grundläggande behörighet.

  3. Hur är distansstudierna upplagda?

  Distansutbildningen ges på heltid och studenterna förväntas kunna delta i undervisning dagtid måndag till fredag. I programmet ingår tre praktikkurser då studenterna befinner sig på en arbetsplats på heltid.

  Distansstudierna innebär huvudsakligen nätbaserad undervisning på distans via universitetets lärplattform Athena och webverktyg Zoom. Det betyder till exempel att föreläsningar kan både vara streamade och ske i realtid på distans. Annan undervisning som seminarier och grupparbeten sker också på distans i realtid.

  Tre gånger per termin har distansstudenterna undervisning på universitetet, s k campusveckor. Denna vecka innehåller exempelvis examinationer, föreläsningar, redovisningar, övningar i samtalsmetodik. En campusvecka kan vara mellan två till fem dagar. Det innebär att all schemalagd undervisning sker på plats på universitetet under dessa dagar.

  4. Är campusveckorna obligatoriska?

  Campusveckorna utgör en förutsättning för att du ska kunna färdigställa studierna. Träffarna här på campus är därför obligatoriska då de bland annat innehåller kommunikativa och metodmässiga inslag som är unika för Studie- och yrkesvägledarutbildningen.

  5. Kan man få hjälp med boende under campusveckorna?

  Nej, du får själv ordna bostad. De flesta av våra studenter bor under campusveckorna på vandrarhem eller hos släktingar och vänner/bekanta.

  6. Kan man byta inriktning från campus till distans eller vice versa?

  Nej, du kan inte byta mellan programvarianterna under den första terminen, och ibland kan det också vara svårt att byta studieupplägg under termin två. Under den senare delen av utbildningen kan det dock på grund av studieuppehåll, föräldraledighet eller annat uppstå lediga studieplatser som gör ett byte möjligt.

  7. Är det möjligt att göra ett studieortsbyte från Malmö Universitet eller Umeå universitet?

  Nej, det är inte möjligt. Det går dock att söka vårt program och om du antas kan du ansöka om tillgodoräknande av kurser som du avslutat på annat lärosäte. Kurserna ska i så fall ha motsvarande ämnesinnehåll.

  8. Jag är utbildad lärare. Kan jag utbilda mig till studie- och yrkesvägledare vid Stockholms universitet genom en kortare komplettering?

  Nej, vi erbjuder inte någon förkortad utbildning för lärare utan du hänvisas liksom övriga sökande till den treåriga programmet. 

  9. Jag har redan en examen (eller har läst en hel del tidigare på universitet): kan jag tillgodoräkna mig den utbildningen och förkorta utbildningen?

  När man är antagen till, och har påbörjat programmet kan man ansöka om att få tillgodoräkna tidigare lästa kurser. Kursen ska ha motsvarande ämnesinnehåll och omfattning. Vi ger inte förhandsbesked om tillgodoräknanden innan man har startat sin utbildning.

  Generellt brukar det inte vara möjligt att kunna tillgodoräkna sig särskilt mycket inom utbildningen. Detta beror på att kurserna inom programmet har ett specifikt fokus. De innefattar kunskaper om utbildningsystem och utbildningspolitik i Sverige och andra länder, näringsliv och arbetsmarknad, karriärutvecklingsteorier, vägledningens teori och metodik med mera. Exempel på vad studenter har fått tillgodoräkna tidigare är till exempel kurser i vetenskaplig teori och metod, psykologi, sociologi och pedagogik förutsatt att de har motsvarande innehåll som programkurserna. 

  Du kan själv göra en bedömning av vilka kurser du kan ansöka om tillgodoräknande för genom att jämföra dina tidigare kurser med programmet kurser. Under rubriken Programinformation hittar du programmets utbildningsplan och kursplaner.

  Det brukar inte gå att tillgodoräkna kurser i sådan omfattning att det förkortar utbildningstiden. Då kurser ges som tillgodoräknats får då studenter istället uppehåll från studier.

  Information om praktiken för studenter och handledare

  Till information om den handledda professionspraktiken
   

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  David Brännström, student på distans, år 3

  "Jag tycker om att arbeta med ungdomar och ville gärna jobba på skola. Utbildning och arbete är en så stor del i människors liv, så det hela kändes väldigt spännande".

  David Brännström. Foto: Privat

  Varför valde du Studie- och yrkesvägledarprogrammet?

  – Jag tycker om att arbeta med ungdomar och ville gärna jobba på skola. Utbildning och arbete är en så stor del i människors liv, så det hela kändes väldigt spännande. Sedan när jag läste mer om utbildningen blev jag glatt överraskad över hur bred utbildningen var med bland annat psykologi, sociologi, politik och pedagogik. Så om jag under utbildningens gång ändrade mig och ville arbeta med vuxnas karriärvägar kunde jag göra det också.

  Varför har du valt att läsa på distans? Vad finns det för för-/nackdelar?

  – Jag valde distans för att jag helst inte ville flytta ifrån min hemstad. Fördelar med distans är att man är friare att planera sin tid som man vill. Sen är det bra att vi blir lite utspridda över landet så det blir lättare när man ska hitta praktikplatser och arbete.

  – En nackdel är att campusveckorna kan upplevas som lite väl kompakta då vi inte träffar våra lärare lika ofta. Ibland kan det bli merarbete som när man behöver skriva protokoll för seminarier istället för att genomföra dem med lärare på plats, och man tappar den direkta feedbacken man skulle kunna fått.

  Hur är distansstudierna upplagda? Hur kan en kurs se ut (undervisning, examinationsformer, relationen individuellt arbete och grupparbete)?

  – En kurs brukar vanligtvis börja med en campusvecka med föreläsningar. Efter det läser man in sig noggrannare på kurslitteraturen och kanske har man ett litteraturseminarium. Sedan brukar de flesta kurserna involvera ett grupparbete som redovisas på nästa campusvecka. Majoriteten av kurserna avslutas med en individuell hemtentamen där man skriver en text på cirka en vecka. Det är den individuella delen som kursbetyget grundas på.

  Nu är utbildningen helt på distans men annars ingår s k campusveckor: Vad innebär en campusvecka? Vad gör man?

  – En campusvecka brukar bestå av 4-5 dagar på Stockholms universitets campus där den första dagen avslutar en kurs, oftast med en muntlig presentation eller någon annan form av examination. Resterande dagar är det en ny kurs med introduktion av ämnet, presentation av uppgifter och flertalet föreläsningar av kursens lärare. Det blir ganska mycket ny kunskap på kort tid så man är ganska trött på tågresan hem.

  Hur funkar det med boendet under campusveckorna?

  – Jag brukar bo på vandrarhem, vilket har funkat bra för mig för att spara lite pengar. Jag vet att många i klassen brukar bo hos släktingar, på hotell eller använda AirBnB. När man lärt känna varandra kan man dela på ett större hotellrum med andra studenter på programmet.

  Vad vill du jobba med efter din examen? Hur ser möjligheterna ut, tror du?

  – Jag har kvar drömmarna att arbeta på skola och skulle helst jobba på grund- eller gymnasieskola. Jag tror möjligheterna är ganska goda vare sig man vill arbeta med unga eller vuxna, det behövs utbildade vägledare och jag har redan fått kontakt med rektorer efter mitt namn kommit upp efter praktikperioder.

  David Brännström, Borlänge, 2021.

  Undrar du något om programmet eller hur det är att läsa på Stockholms universitet?

  Du kan ställa din fråga till David: fragadavid@edu.su.se

  Ida Nilsson, student på campus, år 3

  "I programmet ingår tre praktikperioder. Dessa tror jag är en enorm fördel för ens kommande yrkesliv ... Programmet erbjuder också mycket samtalsmetodik, vilket är ett fantastiskt verktyg för när vägledaren ska möta sina klienter i samtal".

  Ida Nilsson. Foto: Privat

  Varför valde du Studie- och yrkesvägledarprogrammet?

  – Socialt arbete och arbete mot människor har alltid intresserat mig. Innan jag började studera arbetade jag inom skola, något jag trivdes med mycket. Detta gjorde att jag ville söka mig till ett yrke som går att applicera inom skolvärlden, men som inte är begränsat till enbart skola. Studie- och yrkesvägledare finns och behövs inom flera olika sorters verksamheter, både med arbete kring ungdomar och vuxna.

  Nu är all undervisning på distans men du går annars campusutbildningen. Hur går studierna till då (t ex undervisning, examinationsformer, relationen individuellt arbete och grupparbete)?

  – Programmet erbjuder en bra balans mellan schemalagda dagar på universitetet och hemmadagar. Föreläsningar och seminarium hålls på plats, samtidigt som det ges tid för läsning och uppgifter hemifrån. De flesta kurser brukar examineras genom hemtentamen, medan några få istället examineras genom salstenta. Hemtentamen kändes läskigt i början men jag kan nu säga att jag tyckt mycket om upplägget då det gett en möjlighet att fördjupa sig ytterligare i litteraturen samtidigt som det förbättrat ens akademiska skrivande. I kurserna ingår det ofta samarbeten med ens basgrupp.

  Är det något som är speciellt för programmet, tror du?

  – I programmet ingår det tre praktikperioder. Dessa tror jag är en enorm fördel för ens kommande yrkesliv, det är ett jättebra sätt att dels få lära sig yrket men också att knyta kontakter med yrkesverksamma vägledare. Programmet erbjuder också mycket samtalsmetodik, vilket är ett fantastiskt verktyg för när vägledaren ska möta sina klienter i samtal.

  Vad är programmets för- och nackdelar?

  – Programmet är mångsidigt på sättet att det ingår kurser som riktar sig mot alla möjliga håll inom studie- och yrkesvägledarfältet. Pedagogik, sociologi, psykologi, filosofi och till och med ekonomi har ingått i programmets kurser, alla tydligt anknutna till yrket. Då det finns en sådan bredd på kurser som programmet erbjuder sker det ju att man upplever vissa kurser som roligare än andra, men så är nog fallet för de allra flesta utbildningar.

  Vad vill du jobba med efter din examen? Hur ser möjligheterna ut, tror du?

  – Efter examen lockar arbetet kring ungdomar och skola fortfarande mycket, dock är jag väldigt nyfiken och öppen kring att arbeta inom de övriga yrkesområdena också. Allt lockar verkligen! Jag ser mycket fram emot de första åren efter examen, det ska bli väldigt spännande att se vart man hamnar.

  – Jobbmöjligheterna ser lite olika ut beroende på vart man befinner sig, samt vilket område man vill arbeta inom. Gymnasie- och högskolor behöver ofta studie- och yrkesvägledare, dock erbjuder de ofta deltidstjänster. Överlag finns det ett underskott av utbildade vägledare, men efterfrågan beror ofta på hur arbetsgivare prioriterar studie- och yrkesvägledning inom verksamheten.

  Ida Nilsson, Vällingby, 2021.

  Undrar du något om programmet eller hur det är att läsa på Stockholms universitet?

  Du kan ställa din fråga till Ida: fragaida@edu.su.se

  Möt våra lärare

  Lyssna på vägledningspodden med Aino Collmar och Annika Davén

  "Finns det potential inom vår yrkesroll som vi inte nyttjar idag?"

  Aino Collmar och Annika Davén. Foto: Privat
  Annika Davén och Aino Collmar. Foto: Privat

  Till Vägledningspodden

  Aino Collmar gick ut SYV-programmet 2009 och tog sin masterexamen inom karriärutveckling 2018. En stor del av sin karriär har hon tillbringat på KTH där hon bland annat arbetat som projektsamordnare och gruppchef. Nu är Aino adjunkt på SYV-programmet vid Stockholms universitet och undervisar i samtalsmetodik. 

  Annika Davén gick ut SYV-programmet vid Stockholms universitet 2015 och har sedan dess till största del jobbat med ungdomar och unga vuxna med kriminell bakgrund, både inom Stockholm stad och för Statens Institutionsstyrelse. 

  Varför behövs en podd om vägledning?

  – Vi vill bjuda in studenter och yrkesverksamma till en fördjupad diskussion kring vägledningens uppdrag. Finns det potential inom vår yrkesroll som vi inte nyttjar idag? Vår förhoppning är att Vägledningspodden kan vara en grund för fortsatta samtal med varandra om utvecklingen av professionen. Vår önskan är inte att komma med färdiga lösningar utan vi vill öppna upp för reflektion och ett kontinuerligt samtal.

  Möt våra alumner

  Frida jobbar som studie- och yrkesvägledare på grundskola i Strängnäs

  "Kreativitet är viktigt för mig och jag får arbeta från idé till färdigt arbete. Jag får även möjlighet att hjälpa och samtala. Jag är väldigt glad och stolt över att vara studie- och yrkesvägledare".

  Frida Klar. Foto: Magnus Glans
  Frida Klar. Foto: Magnus Glans

  Varför läste du studie- och yrkesvägledarprogrammet? 

  – Jag ville studera och kände att jag ville ha ett positivt arbete. Jag ville också ha en flexibilitet i mitt arbete och att jag själv kunde lägga upp hur jag arbetar. Kreativitet är viktigt för mig och jag får arbeta från idé till färdigt arbete. Jag får även möjlighet att hjälpa och samtala. Jag är väldigt glad och stolt över att vara studie- och yrkesvägledare.

  Vad har du gjort sedan du tog examen?

  – Jag har arbetat som studie- och yrkesvägledare på olika grundskolor. Jag trivs bäst med att arbeta med yngre personer men i framtiden kanske jag vill testa något annat. Det tycker jag är bra, att det finns möjlighet att byta målgrupp och fortsätta att utvecklas som studie- och yrkesvägledare.

  Hur fick du din nuvarande anställning?

  – Annonsen låg ute på arbetsförmedlingens hemsida. Jag skickade in mitt CV och personliga brev och blev kallad till intervju. Sedan fick jag arbetet.

  Vad gör du på ditt jobb? Hur ser en dag på jobbet ut? 

  – En dag på jobbet är svårt att beskriva, det är olika från dag till dag och från vecka till vecka. Ibland arbetar jag med gymnasievalet, ibland går jag ut i klass till de yngsta eleverna. Ibland sitter jag med i elevhälsomöten. Ibland söker jag efter kontakter och samarbeten med olika företag och skolor. Det finns ingen typisk dag som studie- och yrkesvägledare på grundskolan.

  På vilket sätt har du nytta av din utbildning i ditt nuvarande arbete?

  – Jag använder min kompetens från utbildningen hela tiden, den ligger till grund för allt det jag gör i mitt arbete. På utbildningen lärde jag mig bland annat samtalsmetoder och ett grundläggande tänk kring människor som jag inte hade tidigare.

  – Det jag lärde mig i utbildningen ligger alltid i bakhuvudet och gör att jag har ett professionellt förhållningssätt när jag möter mina elever. Att kunna perspektivvidga och använda metoder jag fick lära mig har gjort att jag kan hjälpa eleverna på ett helt annat sätt än om jag inte hade gått utbildningen, speciellt i komplexa situationer. Jag har också lärt mig att reflektera kring mig själv och påverkan av det jag säger eller inte säger. Det ger ett djup som är svårt att lära sig på egen hand. Utbildningen har utvecklat mig som människa både privat och i arbetet. Att ha gått utbildningen öppnade också upp för förståelsen kring akademiskt tänkande.

  Vad är det roligaste med att ditt nuvarande jobb? 

  – Att hjälpa eleverna, att träffa olika människor och att få vara kreativ. Att i slutet av dagen känna att jag faktiskt har gjort skillnad och att jag har hjälpt andra känns riktigt bra. Det är ett arbete som är betydelsefullt och vägledning kan till och med förändra elevernas liv. Att de får insikt, hur de ser på sig själva och stöd i att göra väl grundade val inför framtiden.

  Hur ser dina framtidsplaner ut?

  – Just nu försöker jag komma mig till rätta då jag just har bytt arbetsplats. Men i framtiden är jag nyfiken på att studera mer. Kanske masterutbildningen eller något annat spännande. Som studie- och yrkesvägledare kan man aldrig bli fullärd. Det finns alltid något nytt eller någon ny idé man vill testa eller läsa om.

  Vilka andra möjligheter på arbetsmarknaden än inom utbildningsväsendet kan det finnas för en studie- och yrkesvägledare?

  – Jag tänker att kompetensen man får på utbildningen kommer till nytta i alla arbeten. Att kunna samtala, lyssna och känna in är otroligt värdefullt i alla yrken. Förutom utbildningsväsendet kan man arbeta till exempel med vuxna som letar arbete eller står långt ifrån arbetsmarknaden. Man kan starta eget företag och hålla i föreläsningar med mera. Det är bara fantasin som sätter gränser. 

  Natalie vände trenden och skapade en positiv SYV-kultur på skolan

  "Man kan inte förvänta sig att någon vill ha en produkt om man inte säljer in den. Jag har jobbat mycket med att visa mina kollegor vad de kan ha mig till".

  Foto: David Spak

  Läs en intervju med Natalie Gunnarsson i syvbloggen (Text och foto: David Spak)

  Natalie Gunnarsson tog sin examen från studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms universitet 2019.

   

 • Arbetsmarknad och karriär

  Studie- och yrkesvägledare har en god arbetsmarknad och efter utbildningen kan du arbeta inom många olika områden. Som studie- och yrkesvägledare kan du möta ungdomar och vuxna som står inför val av utbildning och framtid, du kan arbeta med motivation och stöd för långtidsarbetslösa eller vägleda personer i omställnings- eller rehabiliteringsinsatser. Genom utbildningen får du också en grund för fortsatta studier på avancerad nivå.

  Anställning inom utbildningsväsendets olika nivåer (grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, universitet/högskola, folkhögskola, yrkeshögskola) och på arbetsförmedlingen är vanligt förekommande men även inom bemannings- och rehabiliteringsverksamheter. Idag är behovet av vägledning för nyinvandrade ett växande område och det finns en ökad efterfrågan på studie- och yrkesvägledare utanför utbildningsväsendet. Det kan röra sig om verksamheter som arbetar med coachning, karriärutveckling och livsvägledning. Stöd och matchning och karriärcoachningsföretag är exempel på arbetsgivare som efterfrågar studie- och yrkesvägledares kompetens. Vägledare kan också arbeta mer administrativt som med t ex antagnings- och bedömningsfrågor inom olika myndigheter och utbildningsverksamheter.

  Vägledaren som lyssnar till många livsberättelser

  "Ett genuint intresse för andra tror jag behövs".

  Marie Nordström. Universitetsnytt, Stockholms universitet.

  Läs en intervju med Marie Nordström

  Marie Nordström är studie- och karriärvägledare på Studentavdelningen vid Stockholms universitet. Hon gick sin utbildning i början av 2000-talet när den fanns på Lärarhögskolan på Kungsholmen, i Stockholm.  

 • Kontakt

  Studievägledare

  Eva Ahlzén
  E-post: eva.ahlzen@edu.su.se
  Tel: 08-16 31 45

  Programansvarig

  Åsa Sundelin
  E-post: asa.sundelin@edu.su.se
  Tel: 08-1207 63 99

  Studierektor

  Anneli Öljarstrand
  E-post: anneli.oljarstrand@edu.su.se

  Utbildningsadministratör

  Marie Beckeman
  E-post: marie.beckeman@edu.su.se