Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Professionella samtal i socialt arbete

Professionella samtal del 1 är en terminövergripande kurs som ligger utanför ordinarie studiegång, men som erbjuder studenter vid Institutionen för Socialt Arbete vid Stockholms Universitet en möjlighet att studera och praktisk träna på brukarsamtal i det sociala arbetets vardag. Kursen leds av Tore Svendsen.

Kursen ges endast för antagna till socionomprogrammet vid Stockholms universitet med fullföljda studier om minst 60 hp inom programmet.

Kursen varvar teoretiska perspektiv på samtal och kommunikation i socialt arbete med praktiska tillämpningsövningar i mindre grupper. Kursen beskriver olika syften och mål i olika former av samtal och behandlar strategier och konkreta tillvägagångssätt för konstruktiv kommunikation med brukare. Varför ska du gå kursen? Jo, helt enkelt för att kursen ger dig både en teoretisk och praktisk grund för samtal inom det sociala arbetet, den ger dig möjlighet att testa, undersöka och utveckla dina egna förmågor som samtalsledare och den lär dig dessutom mycket om dig själv. Att kursen ligger utanför den ordinarie studiegången gör att det krävs lite extra från varje deltagare, men det gör också att du som student möter andra mycket välmotiverade studenter med samma intresse för samtal som dig själv

 • Kursupplägg

  Kursens innehåll är som tidigare angivits teoretiska perspektiv på samtal och kommunikation i socialt arbete, strategier och konkreta tillvägagångssätt för konstruktiv kommunikation och syften och mål i olika former av samtal. Undervisning Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och olika tillämpningsövningar.

  Efter genomgången kurs förväntas studenterna kunna diskutera teoretiska och metodologiska aspekter på samtal och kommunikation i socialt arbete och uppvisa kunskap om konstruktiv kommunikation och professionella förhållningssätt i olika situationer. 
   

  Delkurser

  Det finns också möjligheten att läsa delkurs 2 i professionella samtal. Också den kursen ligger utanför ordinarie studiegång, men under delkurs 2 har du möjlighet att vidareutveckla de färdigheter och kunskaper du har med dig från delkurs 1. Du måste dock ha genomgått den första delkursen med godkänt resultat innan du kan påbörja delkurs 2. 

  Undervisning

  Som angivits är kursen en blandning av teoretiska föreläsningar och praktiska tillämpningsövningar som är knutna till föreläsningarna. Föreläsningarna tar upp några centrala grunder i samtalsmetodik; kommunikationsteori, teorier kring affekter och emotioner, överföringssituationer och härbärgering. Ni kommer också att få teoretiska perspektiv på hur man möter aggressioner och svåra situationer. Denna del sker i helklass. Under tillämpningsövningarna sitter ni i mindre (för varje övningstillfälle nya konstellationer) grupper på mellan 4-7 deltagare. Det genomförs 7 praktiska övningar och 4 olika teoretiska föreläsningar.

  Mer om kursupplägget

  Kursuppläggningen är kanske lite ovanlig, då kursen ligger utanför ordinarie studiegång. För att kunna genomföra kursen finns en hög grad av flexibilitet, till exempel genomförs samma tillämpningsövning vid två olika tillfällen för att inte inkräkta på undervisningen i den ordinarie studiegången. 

  Kursen kräver också en hel del av dig som person, du måste våga prata inför mindre grupper om saker som kanske kommer att vara vanskligt för dig. Du kommer också att få lyssna till andras berättelser som kan väcka svåra tankar och känslor hos dig. Men samtidigt får du kurskamrater från andra terminer än din egen och du kommer att få uppleva både skratt och glädje under övningarna. Och inte minst får du en bra teoretisk grund att stå på.

  Examination

  Deltagande vid seminarier och tillämpningsövningar är obligatoriskt. Frånvaro vid högst två tillfällen kan kompenseras med ersättningsövningar enligt lärarens anvisningar. Examination sker genom en hemtenta och examineras genom en sjugradig, målrelaterad betygsskala.

  Examinator

  Det är kursansvarig som rättar tentorna och attesterar i LADOK. 

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Ansvarig lärare för kursen är Tore Svendsen (tore.svendsen@socarb.su.se). Du kan när som helst ta kontakt med honom för frågor kring kursen, gärna genom e-post eller genom Athena. Vi kommer också att ha löpande kontakt under kursen så det finns goda möjligheter att ställa frågor under tiden.