Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kompletteringsutbildning för personer med avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete I

  • 30 hp

För dig som är antagen HT2020

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

  1. Aktivera ditt SU-konto

    Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

  2. Registrera dig på din institution

    Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

  3. Ta del av institutionens information

    På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Med vår kompletteringsutbildning vänder vi oss till Dig som har en avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete eller motsvarande inom samhällsvetenskap till exempel en universitetsexamen i psykologi, sociologi eller pedagogik med inriktning mot socialt arbete. Vår kompletteringsutbildning omfattar sammantaget 4 terminers heltidsstudier. Utbildningen består av tre kurser om vardera 30hp under de första tre terminerna och under den fjärde terminen en kurs om 22,5hp och en kurs 7,5hp. Detta är den första kursen och här kommer Du att få en introduktion till socialt arbete, till juridik och till välfärdsstaten Sverige. Den andra och den tredje kursen innehåller fortsatta studier i juridik för socialt arbete samt psykosocialt arbete och arbetsmetoder i socialt arbete. Under den fjärde och avslutande terminen är utbildningen i huvudsak verksamhetsförlagd med studiepraktik. Målet är att du efter genomgången kompletteringsutbildning på sammanlagt 120hp ska ha kunskaper som är relevanta för att kunna arbeta inom socialt arbete i Sverige.

Mer information finns på www.socarb.su.se/kompletteringsutbilding

Ansökan till kurs görs på www.antagning.se och bilagor så som betyg och intyg laddas upp enligt anvisningarna. Gå till www.socarb.su.se/infoansokankompletteringsutbildning för att se hänvisning om vilka dokument och intyg som ska bifogas i ansökan.

OBS! Ingen komplettering av ytterligare dokument/intyg i ansökan efter 15 april.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.