Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kompletteringsutbildning för personer med avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete I

  • 30 hp

Med vår kompletteringsutbildning vänder vi oss till Dig som har en avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete eller motsvarande inom samhällsvetenskap till exempel en universitetsexamen i psykologi, sociologi eller pedagogik med inriktning mot socialt arbete. Vår kompletteringsutbildning omfattar sammantaget 4 terminers heltidsstudier. Utbildningen består av tre kurser om vardera 30hp under de första tre terminerna och under den fjärde terminen en kurs om 22,5hp och en kurs 7,5hp. Detta är den första kursen och här kommer Du att få en introduktion till socialt arbete, till juridik och till välfärdsstaten Sverige. Den andra och den tredje kursen innehåller fortsatta studier i juridik för socialt arbete samt psykosocialt arbete och arbetsmetoder i socialt arbete. Under den fjärde och avslutande terminen är utbildningen i huvudsak verksamhetsförlagd med studiepraktik. Målet är att du efter genomgången kompletteringsutbildning på sammanlagt 120hp ska ha kunskaper som är relevanta för att kunna arbeta inom socialt arbete i Sverige.

Mer information finns på www.socarb.su.se/kompletteringsutbilding

Ansökan till kurs görs på www.antagning.se och bilagor så som betyg och intyg laddas upp enligt anvisningarna. Gå till www.socarb.su.se/infoansokankompletteringsutbildning för att se hänvisning om vilka dokument och intyg som ska bifogas i ansökan.

OBS! Ingen komplettering av ytterligare dokument/intyg i ansökan efter 15 april.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.