De äldre i välfärdsstaten, 7,5 hp

Om utbildningen

Äldreomsorgen är ett område med stor aktualitet och framtidsmöjligheter. Under kursen har du möjlighet att utvidga dina kunskaper om äldreomsorgens roll i välfärdsstaten och om olika aktörers erfarenheter och föreställningar. Kursen anlägger ett intersektionellt perspektiv. Kursen ger kunskaper som både ger dig möjligheter att utveckla dig i ditt arbete och möjligheter att ägna dig åt forskning i framtiden.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen