Hedersrelaterat våld, ungdomar och socialt arbete. Ett antirasistiskt och feministiskt perspektiv, 7,5 hp

Om kursen

Med utgångspunkt från FN:s ställningstaganden mot våld "i hederns namn" diskuteras svenska, nordiska och internationella teoretiska ansatser kring begreppet hedersrelaterat våld. Du ges möjlighet att analysera och rekonstruera ungdomars villkor och livssituation i vad som kan tolkas vara ett hederskulturellt sammanhang. Därtill problematiseras socialt arbete med hedersvåldsutsatta ungdomar.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen