Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Hedersrelaterat våld, ungdomar och socialt arbete. Ett antirasistiskt och feministiskt perspektiv

Begreppet heder aktualiserades i den svenska samhällsdebatten under 1990-talet efter morden på tre flickor och unga kvinnor. På kursen presenteras begreppen heder, hedersmord och hedersrelaterat våld med utgångspunkt i internationell och svensk forskning.

Du ges möjlighet att analysera och rekonstruera ungdomars villkor och livssituation i vad som kan tolkas vara ett hederskulturellt sammanhang. Därtill problematiseras socialt arbete med hedersvåldsutsatta ungdomar.