Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Hedersrelaterat våld, ungdomar och socialt arbete. Ett antirasistiskt och feministiskt perspektiv

 • 7,5 hp

Begreppet heder aktualiserades i den svenska samhällsdebatten under 1990-talet efter morden på tre flickor och unga kvinnor. På kursen presenteras begreppen heder, hedersmord och hedersrelaterat våld med utgångspunkt i internationell och svensk forskning.

För dig som är antagen HT2020

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Du ges möjlighet att analysera och rekonstruera ungdomars villkor och livssituation i vad som kan tolkas vara ett hederskulturellt sammanhang. Därtill problematiseras socialt arbete med hedersvåldsutsatta ungdomar.

 • Kursupplägg

  Kursen behandlar:

  • centrala begrepp samt teorier med feministiska och antirasistiska perspektiv,
  • hederskulturella yttringar i ett globalt perspektiv, FN:s dokumentation om förekomst, forskning som berör förekomst och utbredning, samt FN:s ställningstaganden mot brott i hederns namn,
  • diskurser i Sverige och Norden kring hederskulturella yttringar och våld i hederns namn,
  • tolkningar av flickors och pojkars beteenden, livssituationer och villkor utifrån teorier om hederskulturers värdegrund och logik,
  • perspektiv som möjliggör igenkänning av hederskulturella sammanhang, samt problematisering av dessa perspektiv utifrån alternativa tolkningar,
  • förhållandet mellan samhällsvärderingar, inomprofessionella normer och personliga erfarenheter,
  • problematisering av det sociala arbetet i mötet med flickor och pojkar som kan tolkas ha en hederskulturell problematik. 

  Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

  • redogöra för olika teoriers beskrivningar av hederskulturers värdegrunder och logik,
  • tolka flickors och pojkars villkor, livssituation och erfarenheter betraktade ur såväl ett barnperspektiv, ett feministiskt perspektiv som ett antirasistiskt perspektiv,
  • analysera och rekonstruera ungdomars villkor och livssituation i vad som kan tolkas vara ett hederskulturellt sammanhang,
  • kritiskt granska rådande fackterminologi och begrepp ur den unges perspektiv.
    

  Undervisning

  Kursen är på avancerad nivå, 7, 5 hp och går på halvfart. Undervisningen sker i form av föreläsningar och obligatoriska seminarier för fördjupning kring kursens teman. 

  Examination

  Examination sker genom aktivt deltagande vid seminarier och individuella skriftliga uppgifter.

  Examinator

  Astrid Schlytter

  Hanna Linell

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kontakt sker i första hand via mail till kursansvariga

  Astrid Schlytter (astrid.schlytter@socarb.su.se)

  Hanna Linell (hanna.linell@socarb.su.se)