Go to this page on our english site

Välfärdsrätt

  • 7,5 hp

Kursen behandlar centrala delar av den svenska välfärdsrätten i relation till internationell rätt och mänskliga rättigheter, med särskilt fokus på barns rättigheter. I kursen tränas juridisk analys och problemlösning genom integrering av rätten med relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter av socialt arbete samt att genom kritiskt tänkande argumentera och komma till motiverade slutsatser om rätten med utgångspunkt i olika teoretiska perspektiv. Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier med aktivt deltagande av de studerande.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen