Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Välfärdsrätt

Kursen behandlar centrala delar av den svenska välfärdsrätten i relation till internationell rätt och mänskliga rättigheter, med särskilt fokus på barns rättigheter.

I kursen tränas juridisk analys och problemlösning genom integrering av rätten med relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter av socialt arbete samt att genom kritiskt tänkande argumentera och komma till motiverade slutsatser om rätten med utgångspunkt i olika teoretiska perspektiv. Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier med aktivt deltagande av de studerande.

 • Kursupplägg

  I kursplanen kan du se vad kursen innehåller och vad du förväntas lära dig av att gå den.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier med aktivt deltagande av de studerande. Frånvaro från seminarietillfälle ska kompenseras enligt lärares anvisningar.

  Examination

  I kursplanen hittar du information om vilka examinationsformer som används på kursen. Där kan du också se vad som gäller vid frånvaro från obligatoriska inslag.

  Läs mer om institutionens regler och riktlinjer för examination

  Examinator

  Examinator ännu ej utsedd.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Studierektor Torbjörn Bildtgård (torbjorn.bildtgard@socarb.su.se)