Välfärdsrätt, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar centrala delar av den svenska välfärdsrätten i relation till internationell rätt och mänskliga rättigheter, med särskilt fokus på barns rättigheter. I kursen tränas juridisk analys och problemlösning genom integrering av rätten med relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter av socialt arbete samt att genom kritiskt tänkande argumentera och komma till motiverade slutsatser om rätten med utgångspunkt i olika teoretiska perspektiv. Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier med aktivt deltagande av de studerande.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen