Go to this page on our english site

Kvantitativ forskningsmetod

  • 7,5 hp

Kursen ger en bred ingång till kvantitativ metodanvändning i samhällsvetenskaplig forskning. Kursen riktar sig i första hand till dig som själv inhämtar och bearbetar eller har för avsikt att arbeta med kvantitativa data och som har grundläggande kunskaper i kvantitativ metod. Huvudsakligt fokus riktas mot studiedesign, databearbetning, val av analystekniker samt olika typer av multivariata regressionsanalyser.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen