Go to this page on our english site

Kvalitativ forskningsmetod

  • 7,5 hp

Inom det sociala arbetets olika arbetsområden kommer du i kontakt med text och behöver kunna systematisera kunskap. Denna kurs vänder sig till dig som är intresserad av kvalitativ forskningsmetod och av att utveckla din förmåga att strukturera och analysera utsagor och text. Under kursens gång kommer du att få fördjupa dina kunskaper i att samla in och analysera kvalitativa data och att utveckla ett kritiskt förhållningssätt. Även forskningsetiska principer diskuteras.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen