Go to this page on our english site

Sociala perspektiv på psykisk hälsa, välfärd och normalitet

  • 7,5 hp

Kursen behandlar psykisk hälsa i ett folkhälsoperspektiv. Deltagarna presenteras för definitioner och metoder i epidemiologiska studier samt diskurserna om psykisk hälsa under 1900-talet. I kursen diskuteras också de teoretiska grunderna till ”sociology of health and illness”, socialt kapital och ”new public health”. Psykisk hälsa behandlas också i förhållande till kön, etnicitet och samhällsklass.

Kursen kan med fördel kombineras med kurserna SU7220 Psykisk ohälsa i ett livsloppsperspektiv 7.5 hp och SU7237 Återhämtning: Brukarperspektiv på hjälpande faktorer och sociala relationer 7.5 hp, som också ges inom Institutionen för socialt arbetes utbud av kurser på avancerad nivå, för att inom masterutbildningen få en fördjupad kunskap om psykisk folkhälsa samt livsvillkor för människor med psykiska funktionsnedsättningar.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen