Evidens och kunskap inom socialt arbete, 7,5 hp

Om kursen

I socialt arbete märks allt starkare krav på att arbetet skall vara evidens- eller kunskapsbaserat. Kraven på att arbeta med evidensbaserade interventioner eller på annat sätt implementera forskningsresultat i det praktiska arbetet kommer både från professionen själv och från aktörer i omgivningen. Kursens centrala tema är att diskutera evidensfrågorna och dess implikationer för socialt arbete. Ett viktigt inslag är att studera kunskapsunderlaget för olika former av insatser på det sociala arbetets fält.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen