Psykosocialt arbete II, 7,5 hp

Om kursen

Kursen avser att ge fördjupade kunskaper i psykosocialt arbete. De studerande ges möjlighet att fokusera på centrala psykologiska och psykosociala teoribildningar och dess implikationer för praktiskt socialt arbete. Kursen vänder sig både till studerande och yrkesverksamma inom det sociala arbetets fält.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen