Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Vetenskapsteori

 • 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som behöver veta mer om samhällsvetenskapernas filosofiska grunder och deras konsekvenser för det vetenskapliga arbetet.

För dig som är antagen HT2020

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

 I kursen går vi igenom en rad centrala vetenskapsteoretiska perspektiv inom samhällsvetenskaperna och hur de påverkar problemformulering och tillvägagångssätt i vetenskapliga studier, t.ex. vid uppsats- eller avhandlingsarbete. Kursen i Vetenskapsteori är en obligatorisk del av Masterprogrammet i socialt arbete men kan också läsas som fristående kurs.

 • Kursupplägg

  Kursens innehåll

  I kursen behandlas:

  • Det vetenskapsteoretiska fältet med särskilt fokus på samhällsvetenskap.  
  • Grundläggande ontologiska och kunskapsteoretiska traditioner samt deras relevans för den samhällsvetenskapliga forskningspraktiken.
  • Begrepp och forskningsaspekter såsom "teori", "förklaring", "slutledning", "klassifikation" och "definition" från ett vetenskapsteoretiskt perspektiv.
  • Centrala forskningsparadigm inom samhällsvetenskapen och deras innebörd för forskningsprocessen.

  Förväntade studieresultat
  Efter att ha genomgått kursen förväntas du kunna

  • Redogöra för ontologiska och kunskapsteoretiska teoritraditioner med relevans för samhällsvetenskaplig teoribildning och forskning.
  • Reflektera över sambandet mellan forskningsprocessens hantverk och dess principiella teoretiska aspekter.
  • Redogöra för det väsentliga innehållet i aktuella forskningsparadigm och deras anknytning till samhällsvetenskaplig forskning.
  • Självständigt identifiera och analysera metodologiska problem i forskningsprocessen.
  • Kritiskt granska teoribildning och vetenskapliga arbeten ur ett vetenskapsteoretiskt perspektiv.
    

  Undervisning

  Delkursen är upplagd som en serie obligatoriska seminarier. De första fem seminarierna går igenom centrala begrepp och vetenskapsteoretiska eller epistemologiska traditioner. Följande tre seminarier fördjupar sig i ytterligare tre specifika traditioner. 

  Examination

  Kursen examineras genom närvaro, förberedelser och aktivt deltagande i de obligatoriska seminarierna samt genom en individuell examinationsuppgift.

  Examinator

  Torbjörn Bildtgård

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  För vidare information kontakta kursansvarig lärare, Torbjörn Bildtgård, på torbjorn.bildtgard@socarb.su.se