Genus i socialt arbete, 7,5 hp

Om kursen

Betydelsen av genus skär tvärsigenom samhället, såväl på individnivå som på strukturell nivå och är på så sätt också intimt förknippat med olika samhälleliga maktstrukturer. Socialt arbete rör samspelet mellan individ, organisation och samhälle vilket gör en förståelse av genus central. Kursens huvudsakliga fokus är att teoretisera och diskutera förståelsen av genus på olika samhälleliga arenor och dess implikationer för det sociala arbetet.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen