Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Sexologi I: sexualitet och samhälle

Kursen behandlar sexualitet i en samhällelig kontext med ett särskilt fokus på det sociala arbetets praktik.

Genom att behandla teoretiska perspektiv på sexualitet i kombination med på vilka sätt sexualitet spelar roll i det sociala arbetet ges studenterna möjlighet att kombinera teoretisk och praktisk kunskap.

 • Kursupplägg

  Kursen behandlar bland annat teman som språkliga perspektiv, sexualitet och kultur, sexualitet och genus, sexualitet och funktion, sexualiserat våld, sexualitet i olika åldersgrupper, sexualitet och hälsa. Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna visa förmåga att identifiera, kritiskt granska och diskutera kulturella och normativa aspekter på sexualitet samt redogöra för hur dessa kulturella och normativa aspekter påverkar den egna professionella praktiken.

  Undervisning

  Undervisningen sker genom en serie föreläsningar med tillhörande seminarier. Seminarierna är obligatoriska men frånvaro vid upp till två tillfällen kan kompletteras med skriftlig uppgift

  Examination

  Kursen examineras genom ett grupparbete samt en skriftlig individuell hemskrivning.

  Examinator

  Examinatorer vid kursen är kursansvariga.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schemasystemet uppdateras någon gång under juni 2021. Nedan finns länkar som fungerar före respektive efter uppdateringen, den som fungerar visar korrekt schema.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  För frågor om kursen, kontakta någon av de kursansvariga: Maria A Vogel, (maria.vogel@socarb.su.se) eller Palle Storm (palle.storm@socarb.su.se)