Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Anhörigperspektiv inom socialt arbete

Utvecklingen inom socialtjänstens område omfattar numera stöd till anhöriga som hjälper någon närstående som är långvarigt sjuk, fysiskt eller psykiskt funktionsnedsatt eller äldre, vilket betyder att ett anhörigperspektiv ska genomsyra det sociala arbetet.

Vi erbjuder en kurs som behandlar anhörigperspektivet med fokus på hur socialt arbete kan innebära ett stöd som motsvarar de anhörigas behov.