Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Anhörigperspektiv inom socialt arbete

Utvecklingen inom socialtjänstens område omfattar numera stöd till anhöriga som hjälper någon närstående som är långvarigt sjuk, fysiskt eller psykiskt funktionsnedsatt eller äldre, vilket betyder att ett anhörigperspektiv ska genomsyra det sociala arbetet.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Vi erbjuder en kurs som behandlar anhörigperspektivet med fokus på hur socialt arbete kan innebära ett stöd som motsvarar de anhörigas behov.

 • Kursupplägg

  Kursens innehåll

  • Anhörigomsorg i relation till olika teoretiska perspektiv som socialpsykologi, levnadsförhållande och livslopp i en strukturell kontext innehållande maktperspektiv.
  • Definitioner och avgränsningar av anhörigbegreppet samt rättsliga ramar och riktlinjer inom offentlig vård och omsorg.
  • Anhörigas vård och omsorgssituation i ett internationellt perspektiv.
  • Anhörigomsorgens plats i olika välfärdsmodeller: fördelning mellan välfärdsstat, familj/anhöriga och marknaden i ett internationellt perspektiv.
  • Professionellt bemötande av anhöriga i olika situationer samt attityder och värderingar kring anhörigomsorg.
  • Samverkan och samarbete mellan olika professioner

  Förväntade studieresultat
  Kursdeltagaren ska efter avslutad kurs kunna:

  • Analysera innebörder av anhörigomsorg ur olika teoretiska perspektiv
  • Beskriva och problematisera anhörigas villkor i olika välfärdsmodeller
  • Visa kunskap om och kritiskt reflektera över anhörigas vård och omsorgssituation i dagens samhälle i såväl Sverige som internationellt
  • Förstå betydelsen av ett professionellt bemötande av anhöriga i olika situationer samt reflektera över egna attityder och värderingar
  • Utifrån ett anhörigperspektiv analysera hinder och möjligheter när det gäller samverkan och samarbete mellan olika professioner

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier samt tillämpningsövningar. Studenten ska vid kursslut lämna en skriftlig utvärdering.

  Examination

  Examinationsuppgifter med graderad bedömning:
  Individuell muntlig och/eller skriftlig uppgift

  Övriga kurskrav:
  Seminariedeltagande enligt lärares anvisning. Vid frånvaro från seminarietillfälle lämnas skriftlig ersättningsuppgift.

  Grund för momentets/kursens betyg:
  Kursbetyget baseras på betyget på den individuella uppgiften samt närvaro och aktivt deltagande vid seminarierna. 

  Examinator

  Petra Ulmanen

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Petra Ulmanen (petra.ulmanen@socarb.su.se)