Anhörigperspektiv inom socialt arbete, 7,5 hp

Om kursen

Utvecklingen inom socialtjänstens område omfattar numera stöd till anhöriga som hjälper någon närstående som är långvarigt sjuk, fysiskt eller psykiskt funktionsnedsatt eller äldre, vilket betyder att ett anhörigperspektiv ska genomsyra det sociala arbetet. Vi erbjuder en kurs som behandlar anhörigperspektivet med fokus på hur socialt arbete kan innebära ett stöd som motsvarar de anhörigas behov.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen